svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.12.27  •  
Senast uppdaterad: 2017.03.24

Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens målsättning att undanröja hinder för gränsöverskridande e-handel på EU:s inre marknad. 

Svensk Handel välkomnar även det aktuella kommissionsförslaget om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Svensk Handel är positiv till förslaget att avskaffa befrielsen från mervärdesskatt för import av små försändelser (upp till 22 euro) från leverantörer i tredjeland i syfte att undanröja konkurrenssnedvridningar mellan europeiska e-handlare och e-handelsföretag från tredjeland.

Svensk Handel välkomnar även att mervärdesskatt ska betalas i konsumtionsmedlemsstaten samt förslaget att även de leverantörer som bedriver "gemenskapsintern försäljning av varor" ges möjlighet att använda en enda kontaktpunkt för att deklarera och betala mervärdesskatt på alla sin distansförsäljning i en enda medlemsstat. Svensk Handel anser att tröskelvärdet om 10 000 euro ligger på en rimlig nivå. Svensk Handel är dock skeptisk till att tröskelvärdet endast omfattar mikroföretag och hade hellre sett att tröskelvärdet omfattade företag oavsett storlek. 

Kommentarer (0)