På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.12.27  •  
Senast uppdaterad: 2017.03.24

Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens målsättning att undanröja hinder för gränsöverskridande e-handel på EU:s inre marknad. 

Svensk Handel välkomnar även det aktuella kommissionsförslaget om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Svensk Handel är positiv till förslaget att avskaffa befrielsen från mervärdesskatt för import av små försändelser (upp till 22 euro) från leverantörer i tredjeland i syfte att undanröja konkurrenssnedvridningar mellan europeiska e-handlare och e-handelsföretag från tredjeland.

Svensk Handel välkomnar även att mervärdesskatt ska betalas i konsumtionsmedlemsstaten samt förslaget att även de leverantörer som bedriver "gemenskapsintern försäljning av varor" ges möjlighet att använda en enda kontaktpunkt för att deklarera och betala mervärdesskatt på alla sin distansförsäljning i en enda medlemsstat. Svensk Handel anser att tröskelvärdet om 10 000 euro ligger på en rimlig nivå. Svensk Handel är dock skeptisk till att tröskelvärdet endast omfattar mikroföretag och hade hellre sett att tröskelvärdet omfattade företag oavsett storlek. 

Kommentarer (0)