På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.12.09  •  
Senast uppdaterad: 2016.12.09

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad

Svensk Handel har lämnat synpunkter på utredningens förslag i de delar som är av särksild vikt för handeln.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet


Attraktiv livsmiljö

Svensk Handel understryker vikten av att Malmö stad skapar förutsättningar för att det ska finnas en god IT-infrastruktur i Malmö.

Ett hållbart och effektivt transportsystem
Svensk Handel uppskattar arbetet med en effektiv och hållbar infrastruktur. För handeln är tillgängligheten för både kunder och varor av stor vikt.

Fysisk planering och utveckling samt boende
Svensk Handel står bakom en process för markhantering som är transparent och effektiv.

Innovation och företagande


Besöksnäring
Svensk Handel stödjer att Malmö ska fortsätta att utvecklas och stärkas som regional handels- och besöksort.

Kompetensförsörjning och matchning
Handeln är en branch i tillväxt och genomgår i dagliäget en stor omställning. Svensk Handel rekommenderar därför alltid tydliga samarbeten med branschföreträdare vid upphandling av utbildningssatsningar inom handln både från kommun och arbetsförmedlingens sida.

Validering
Svensk Handel hänvisar till vår nya valideringsmodell för butikssäljare som lanserades våren 2017.

Utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande
I den förändringsfas som handeln genomgår ställs idag nya krav på expertkompetenser och specialistkunskaper. Svensk Handel ser här ett stort behov av en utbyggd yrkeshögskola.

Läs hela remissyttrandet i bifogad fil.

Kommentarer (0)