På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.09.23  •  
Senast uppdaterad: 2016.09.23

Plastbärkassar – så tycker Svensk Handel

EU vill införa ett nytt direktiv för att minska förbrukningen av tunna plastpåsar som anses bidra till stor nedskräpning och ineffektivt utnyttjande av resurser.

Svensk Handel anser att det är svårt att hitta en enhetlig lösning för hela EU som idag består av 28 medlemsländer med väldigt olika förutsättningar. Avfallshantering och nedskräpningsproblematik skiljer sig stort mellan de olika EU-länderna.

Svensk Handel anser att den nedskräpning som direktivet riktar sig mot inte är lika relevant för Sveriges vidkommande. I Sverige förbränns en stor andel plastbärkassar och blir till energi i våra värmekraftverk. Svensk Handel anser därför att fokus bör ligga på åtgärder som är anpassade efter svenska förhållanden och som har att göra med eventuell problematik vid förbränning av sopor. Målet bör vara en ökad användning av bättre plastbärkassar med en minskad miljö- och klimatbelastning som i sin tur förbättrar möjligheterna till ökad återvinning i produktens slutskede. 

Sverige anses vara ett föredöme och har kommit långt i frågor som rör avfallshantering. Sverige har investerat i och byggt upp en väl fungerande infrastruktur för hur olika avfallsströmmar samlas in och omhändertas. Plastbärkassar anses vara en plastförpackning och ingår i producentansvaret för plastförpackningar. Det innebär att det finns en – av näringslivet - uppbyggd infrastruktur för omhändertagande av dessa förpackningar. Konsumenter kan när de inte längre vill använda kassarna lämna dem på återvinningsstationer och återvinningscentraler för återvinning. I Sverige återanvänds dessutom över 90 procent av plastbärkassarna inom dagligvaruhandeln till soppåsar. 

Svensk Handel är medvetet om att det finns fortsatt förbättringspotential vad gäller att samla in och återvinna plastförpackningar i Sverige. Som delägare i Plastkretsen är Svensk Handel tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel engagerade i dessa frågor. Vi välkomnar ökad insamling och återanvändning av plastbärkassar och handeln deltar gärna i detta arbete.

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 524

Kommentarer (0)