På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.12.28  •  
Senast uppdaterad: 2017.02.20

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker

Svensk Handel anser att införandet av ett förbud mot distansförsäljning i enlighet med förslaget strider mot EU-rätten och således inte kan genomföras.

Svensk Handel anser inte att det tydligt framgår varför ett förbud mot distansförsäljning måste införas, vilket behovet av regleringen är och inte heller skälet till varför nuvarande regler behöver ändras.

Sammanfattningsvis menar Svensk Handel att det inte är visat i promemorian att distansförsäljningen av alkoholvaror har en skadlig påverkan på folkhälsan och det föreslagna förbudet mot sådan försäljning kan då inte anses vara proportionerligt och i enlighet med gällande EU-rätt.

Kommentarer (0)