svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.06.23  •  
Senast uppdaterad: 2017.01.16

Så tycker Svensk Handel om förslaget mot geoblockering

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

Svensk Handel kommenterar endast de delar av förslaget som berör handeln med fysiska varor och kravet på tillgång till betaltjänster.

Svensk Handel välkomnade EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi när den presenterades i maj 2015 och vi stödjer fortsatt EU-kommissionens arbete att identifiera och riva kvarstående hinder för den gränsöverskridande handeln.

Svensk Handel beklagar dock att det riktats sådant stort fokus på att göra en, för e-handeln med fysiska varor, begränsad fråga till en central del av den digitala inre marknadsstrategin. Svensk Handel är av flera anledningar kritisk till den inskränkning i avtalsfriheten som förslaget till försäljningstvång innebär.

Sammanfattningsvis invänder Svensk handel mot fyra delar i förslaget:

Principiellt

Svensk Handel är av flera anledningar kritisk till den oproportionerliga inskränkning i avtalsfriheten som förslaget till försäljningstvång innebär och uppmanar regeringen att arbeta för att handeln med fysiska varor tas bort ur förslagets omfattning.

Effekten

Svensk Handel kan konstatera att både den inhemska och den gränsöverskridande svenskbaserade e-handeln växer mycket kraftigt. Baserat på vår och våra medlemsföretags kännedom om hur marknaden och konsumentefterfrågan ser ut gällande leverantörslösningar så tycks det verklighetsfrånvänt att affärsmodellen "köpa från ett land med få leverans i ett annat" skulle tilltala Europas konsumenter. Mot denna bakgrund ser vi inget behov av det nu presenterade förslaget, varken för företag eller för konsumenter.

Konsekvensanalysen

Svensk Handel menar att den bakomliggande konsekvensanalysen inte uppfyller EU:s principer om bättre lagstiftning, det vill säga konsekvensanalysen ska innehålla information om vilket problem som behöver åtgärdas; hur stort det problemet är, och om det behövs ny lagstiftning på EU-nivå. Informationen ska vara exakt, objektiv, komplett och proportionerlig.

Kommentarer (0)