svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.10.19  •  
Senast uppdaterad: 2016.10.19

Svensk Handel kritisk till nytt tillgänglighetsförslag

Regeringen föreslår ett utökat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Bland annat föreslås att små företag inte längre ska undantas från krav på tillgänglighetsanpassning.

Tillgänglighet är en mycket viktig fråga. Svensk Handel är dock kritisk till att förslaget ska omfatta små företag. Det är mycket oklart vilka åtgärder företagen kommer att behöva genomföra för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning om förslaget går igenom. Men risken bedöms hög att de ekonomiska och administrativa bördorna blir stora.

Den nuvarande lagstiftningen med dess undantag för små företag har gällt i ett drygt år. Svensk Handel anser att det bästa vore att först utvärdera effekterna av nuvarande lagstiftning, för att därefter göra de eventuella justeringar som behövs. Svensk Handel anser även att ytterligare en väg att gå vore att regeringen ser till att Plan och- bygglagens krav för förbättrad tillgänglighet tillämpas och följs fullt ut.

Den föreslagna lagstiftningen förväntas leda till en negativ påverkan på de små företagens möjligheter att satsa på sin verksamhet. Det skulle leda till minskad tillväxt och färre arbetstillfällen i de aktuella företagen. Det skulle i huvudsak beröra branscher där viktiga instegsjobb till arbetsmarknaden finns.

Rådgivning Tillgänglighet

Kommentarer (0)

Webbutbildning

Butik för alla