På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.03.18  •  
Senast uppdaterad: 2016.03.18

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Svensk Handel välkomnar en reglering som gör det möjligt att alla konsumenter ges tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Svensk Handel delar utredningens förslag.

Dock vill vi belysa en viss oro för kontanthanteringen i framtiden.

Sverige har idag ett effektivt betalningssystem där kortbetalningar står för drygt 80 procent av alla köp inom detaljhandeln. Trenden är tydlig och med stor sannolikhet kommer både kortbetalningar och andra digitala betalningar öka framöver. Men för att hela landet ska kunna ta del av den framtida digitala betalningsutvecklingen kräver det en utbyggnad av digital tillgänglighet.

Svensk Handel ser onekligen att kontantköpen minskar men hänvisar den trenden delvis till bankernas neddragning av bankkontor som hanterar kontanter, över disk eller via uttags- och insättningsmaskiner. Statistik från Bankföreningen visar att över hälften av bankkontoren var kontantlösa vid ugången av 2014. Under 2015 har ännu fler bankkontor slutat med kontantservicen.

Svensk Handel anser att de svenska bankerna går allt för fort fram i sin nedmontering av kontantservice. Denna avveckling går inte i takt med deras kunders omställning och önskemål. Det här gäller såväl privat- om företagskunder.

Det ligger både i marknadens och statens intresse att övergången till digitala betalningar går så smidigt och säkert som möjligt. Därför behöver bankerna slå av takten på sin avveckling av kontantservicen på bannkontoren samtidgit som staten understödjer innovation, konkurrens och en utbyggnad av digital tillgänglighet. Det kräver en ökad samverkan mellan marknaden och staten samt en tydlighet från staten på vad de förväntar sig av marknadens aktörer. Detta för att undvika en reglering av kontantservicen i samhället.

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544

Kommentarer (0)