På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Begränsning icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Med anledning av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om Begränsning icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige har Svensk Handel följande att anföra.

Frågor kring kemikalier och framför allt kemikalier i varor är något som uppmärksammas allt mer. Svensk Handel stödjer regeringens ambition om att försöka minska människors kemiska risker i vardagen.

Hållbarhetsfrågor står högt på handelsföretagens agenda och man arbetar systematiskt med att se till att produkter man säljer är dels tillverkade under goda förhållanden dels säkra att använda och inte innehåller några farliga ämnen.

Det svenska miljömålet giftfri miljö bidrar till ambitioner i Sverige som ofta är högre än de europeiska. Men då så väl krav på produkter som kemikalielagstiftning är harmoniserad är det mycket viktigt att Sverige i första hand driver på arbetet på EU-nivå och inte inför nationella särregler. Detta är avgörande för att uppnå konkurrensneutralitet.

Svensk Handel tycker det är viktigt att i detta sammanhang understryka vikten av att reglering av ämnen och produkter bör baseras utifrån en riskbedömning. Det vill säga att exponering och risken för exponering ska beaktas innan förslag om anpassad reglering föreslås.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)