svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Begränsning icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Med anledning av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om Begränsning icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige har Svensk Handel följande att anföra.

Frågor kring kemikalier och framför allt kemikalier i varor är något som uppmärksammas allt mer. Svensk Handel stödjer regeringens ambition om att försöka minska människors kemiska risker i vardagen.

Hållbarhetsfrågor står högt på handelsföretagens agenda och man arbetar systematiskt med att se till att produkter man säljer är dels tillverkade under goda förhållanden dels säkra att använda och inte innehåller några farliga ämnen.

Det svenska miljömålet giftfri miljö bidrar till ambitioner i Sverige som ofta är högre än de europeiska. Men då så väl krav på produkter som kemikalielagstiftning är harmoniserad är det mycket viktigt att Sverige i första hand driver på arbetet på EU-nivå och inte inför nationella särregler. Detta är avgörande för att uppnå konkurrensneutralitet.

Svensk Handel tycker det är viktigt att i detta sammanhang understryka vikten av att reglering av ämnen och produkter bör baseras utifrån en riskbedömning. Det vill säga att exponering och risken för exponering ska beaktas innan förslag om anpassad reglering föreslås.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)