På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.10.23  •  
Senast uppdaterad: 2017.10.24

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Svensk Handel välkomnar utredningen om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan. Svensk Handel anser att det är mycket viktigt att det finns effektiva åtgärder att vidta när det kommer till bedrägeribrott inom livsmedel. Risken är att förtroendet för livsmedelsbranschen annars kan komma att urholkas.

De kontroller som genomförs av kommunerna idag är av skiftande kvalitet och tillämpningen av tillsynsreglerna är långt ifrån enhetlig. Detta innebär bland annat att sanktioner utdöms olika.

I detta sammanhang vill Svensk Handel understryka att det vid införandet av ny lagstiftning är av särskild vikt att även reglerna kring tillsyn och kontroll utformas på ett sätt som är tydligt för alla, även för myndigheten som har i uppdrag att utföra tillsyn.

Läs hela remissyttrandet nedan.

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)