svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Fria dataflöden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM.

Svensk Handel ansluter sig till vad som anförts av Svenskt Näringsliv men vill särskilt framhålla följande.

Det kan ifrågasättas huruvida det finns ett reellt behov av att ha ett undantag för ”allmän säkerhet” då ett motsvarande generellt undantag saknas i dataskyddsförordningen. För det fall det finns ett starkt behov av ett sådant undantag, annat än rent nationellt protektionistiskt, måste en tydlig definition av ”allmän säkerhet” finnas. Som det nu är formulerat kan väldigt mycket inrymmas inom begreppet vilket riskerar att medföra att förslaget i praktiken blir tandlöst. Skrivningen ”allmän säkerhet” får inte komma att innebära att medlemsstater kan kringgå syftet med förordningen och därmed motverka utvecklingen av den digitala inre marknaden och det fria flödet av data samtidigt som snedvridningen av konkurrensen finns kvar.

För Svensk Handels medlemmar är det av stor vikt att portabiliteten av ett företags data fungerar så smärtfritt och effektivt som möjligt. I sammanhanget kan nämnas behovet av en enhetlig och interoperativ standard så att IT-leverantörer och service providers kan väljas utan att risk för att man som kundföretag blir inlåst i ett visst format. Idag förekommer många olika format vilket leder till att när ett företag har valt ett system hämmas deras möjligheter att byta leverantör på grund av att konkurrensen blir för låg då få aktörer inom varje format. Svensk Handel välkomnar därför initiativet till självreglering för att underlätta portabilitet av data.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)