På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Fria dataflöden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM.

Svensk Handel ansluter sig till vad som anförts av Svenskt Näringsliv men vill särskilt framhålla följande.

Det kan ifrågasättas huruvida det finns ett reellt behov av att ha ett undantag för ”allmän säkerhet” då ett motsvarande generellt undantag saknas i dataskyddsförordningen. För det fall det finns ett starkt behov av ett sådant undantag, annat än rent nationellt protektionistiskt, måste en tydlig definition av ”allmän säkerhet” finnas. Som det nu är formulerat kan väldigt mycket inrymmas inom begreppet vilket riskerar att medföra att förslaget i praktiken blir tandlöst. Skrivningen ”allmän säkerhet” får inte komma att innebära att medlemsstater kan kringgå syftet med förordningen och därmed motverka utvecklingen av den digitala inre marknaden och det fria flödet av data samtidigt som snedvridningen av konkurrensen finns kvar.

För Svensk Handels medlemmar är det av stor vikt att portabiliteten av ett företags data fungerar så smärtfritt och effektivt som möjligt. I sammanhanget kan nämnas behovet av en enhetlig och interoperativ standard så att IT-leverantörer och service providers kan väljas utan att risk för att man som kundföretag blir inlåst i ett visst format. Idag förekommer många olika format vilket leder till att när ett företag har valt ett system hämmas deras möjligheter att byta leverantör på grund av att konkurrensen blir för låg då få aktörer inom varje format. Svensk Handel välkomnar därför initiativet till självreglering för att underlätta portabilitet av data.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)