På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Så stärker vi den personliga integriteten

Svensk Handels har valt att yttra sig om uppförandekoder i allmänhet och de förslag om förfarandet vid framtagande av uppförandekoder som Integritetskommittén lagt fram i generella termer.

Sammanfattningsvis anser Svensk Handel att Integritetskommittén förslag i aktuellt betänkande går för långt och i stor utsträckning riskerar att medföra nationell överimplementering, det vill säga goldplating, på integritetsområdet, något som påverkar svenska företags konkurrenskraft och som är i direkt motsats till intentionen med ett gemensamt regelverk på den inre marknaden.

Svensk Handel avstyrker:

  • Att myndigheter ska ges i uppdrag att initiera framtagandet av uppförandekoder
  • Att andra myndigheter än Datainspektionen ges i uppdrag att stötta och i vissa fall även utöva tillsyn enligt dataskyddsförordningen
  • Att Datainspektionen ges en möjlighet att företräda enskilda i domstol som part
  • Att det ska vara obligatoriskt vid framtagandet av en uppförandekod att samråda med representanter för de registrerade samt
  • Att uppförandekoder publikt ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)