svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Så stärker vi den personliga integriteten

Svensk Handels har valt att yttra sig om uppförandekoder i allmänhet och de förslag om förfarandet vid framtagande av uppförandekoder som Integritetskommittén lagt fram i generella termer.

Sammanfattningsvis anser Svensk Handel att Integritetskommittén förslag i aktuellt betänkande går för långt och i stor utsträckning riskerar att medföra nationell överimplementering, det vill säga goldplating, på integritetsområdet, något som påverkar svenska företags konkurrenskraft och som är i direkt motsats till intentionen med ett gemensamt regelverk på den inre marknaden.

Svensk Handel avstyrker:

  • Att myndigheter ska ges i uppdrag att initiera framtagandet av uppförandekoder
  • Att andra myndigheter än Datainspektionen ges i uppdrag att stötta och i vissa fall även utöva tillsyn enligt dataskyddsförordningen
  • Att Datainspektionen ges en möjlighet att företräda enskilda i domstol som part
  • Att det ska vara obligatoriskt vid framtagandet av en uppförandekod att samråda med representanter för de registrerade samt
  • Att uppförandekoder publikt ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)