På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.02.17  •  
Senast uppdaterad: 2017.02.17

Svensk Handel kritisk mot skatt på finansiell verksamhet

Svensk Handel anser att bankskatten ger en påtagligt ökad administrativ börda, motverkar nyanställningar och riskerar att handelsföretag flyttar utomlands. 

Enligt Skatteverkets bedömning kommer sammanlagt 318 000 företag att drabbas av den extra löneskatten. Utöver finans- och försäkringssektorn kommer exempelvis elektronik- och vitvarubutiker som erbjuder finansiella lösningar eller olika former av försäkringar att drabbas.

– Vi är kritiska till att införa en ytterligare löneskatt eftersom den hotar svenska jobb. Dessutom slår skatten snett. Avsikten med en bankskatt kan inte vara att lägga en ytterligare skatt på handelns företag som redan idag lever under hård konkurrens och pressad lönsamhet, säger Bengt Nilervall, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Handeln står inför en stor omställning. Den digitala handeln växer, såväl i Sverige som utomlands och riktar om handelns förutsättningar i grunden. För att få behålla sin konkurrenskraft behöver  svensk handel kunna erbjuda kunderna finansiella lösningar och försäkringar.

Att förutom de årliga lönepåslagen få ytterligare lönekostnader och en ökad administrativ börda motverkar i högsta grad nyanställningar. Vi ser redan idag en viss utflyttning av e-handelsbolag och deras logistikcenter till andra länder. Detta förslag skulle definitivt påskynda denna utveckling vilket är mycket olyckligt ur många aspekter. Ska Sverige nå målet om Europas lägsta arbetslöshet är detta helt fel väg att gå.

Kommentarer (0)