På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.03.01  •  
Senast uppdaterad: 2017.03.01

Svensk Handel kritisk till regeringens flygskatt

Regeringens utredning om den föreslagna flygskatten missar helt hur handeln påverkas av en extra skatt på flygresor. Utländska turister spenderade 52 miljarder i svenska butiker år 2015. Svensk Handel befarar att flygskatten kommer att slå mot jobb och investeringar i handeln.

I sitt remissvar skriver Svensk Handel att det är förvånande att konsekvenserna av hur en flygskatt påverkar handeln lyser med sin frånvaro i regeringens utredning. Utöver flygföretagen pekar utredningen ut turistnäringen som den bransch som tydligast berörs av införandet av en skatt på flygresor. Handelns del av Sveriges turismekonomiska omsättning motsvarade 28 procent (77,8 miljarder) och 20 procent (33 000) av alla sysselsatta i besöksnäringen 2015.

– För handeln är turisterna en växande kundgrupp som kommer att stå för många framtida jobb och investeringar runt om i landet. Därför är det märkligt att utredningen inte har tittat närmare på flygskattens konsekvenser för handelssektorn, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Dessutom skulle en svensk flygskatt, som utredningen själv påvisar, inte skulle få mer än en knappt mätbar effekt på de svenska klimatpåverkande utsläppen. Inte heller skapar flygskatten, som den är utformad, några incitament till flygbranschen att ställa om till mer miljövänligt flygande. 

Kommentarer (0)