svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Med anledning av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter har Svensk Handel följande att anföra.

Frågor kring kemikalier och framför allt kemikalier i varor är något som uppmärksammas allt mer. Svensk Handel stödjer regeringens ambition om att försöka minska människors kemiska risker i vardagen.

Hållbarhetsfrågor står högt på handelsföretagens agenda och man arbetar systematiskt med att se till att produkter man säljer är dels tillverkade under goda förhållanden dels säkra att använda och inte innehåller några farliga ämnen.

Det svenska miljömålet giftfri miljö bidrar till ambitioner i Sverige som ofta är högre än de europeiska. Men då krav på produkter är harmoniserade inom EU samt att vi även har en harmoniserad kemikalielagstiftning – REACH, är det mycket viktigt att Sverige i första hand driver på arbetet på EU-nivå och inte inför nationella regler. Detta är avgörande för att uppnå konkurrensneutralitet.

Svenska företag, framför allt mindre, som köper ”andras produkter” (ej EMV) från leverantörer i såväl Europa som Asien riskerar annars att få ökade kostnader och administration pga ökad tillsyn - då man kommer ha mycket svårt att styra leverantörer att specialanpassa produkter för den svenska marknaden, som för övrigt är godkända och lagliga att sälja på den inre marknaden.

Därför välkomnar Svensk Handel Kemikalieinspektionens slutsatser att det är mer lämpligt att Sverige agerar på EU-nivå än inför nationella regler för att begränsa enskilda konserveringsmedel.

Vidare stödjer Svensk Handel att Sverige driver på och använder befintliga EU-regelverk, som kosmetikadirektivet samt Reach, som verktyg för att reglera kemiska ämnen i kosmetiska produkter.

Företagen behöver enhetliga spelregler där förutsägbarhet och långsiktighet är viktiga parametrar. Regelverket om kosmetiska produkter baseras på säkerhetsvärdering och riskhantering, vilket är en självklarhet för så väl företagen som för det gemensamma EU-arbetet.

Svensk Handel tycker det är viktigt att i detta sammanhang understryka vikten av att reglering av ämnen bör baseras utifrån en riskbedömning. Det vill säga att exponering och risken för exponering ska beaktas innan förslag om anpassad reglering föreslås. Grundprincipen är att produkterna ska vara säkra vid normal användning eller under förhållanden som rimligen kan förutses.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)