På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.02.13  •  
Senast uppdaterad: 2015.11.18

Svensk kontanthantering

Svensk Handel anser att kontanthanteringsutredningen ger en bra beskrivning över kontanthanteringsprocessen, dess aktörers position och maktställning samt ett antal problemområden.

Svensk Handel är dock oroad över att kontanthanteringens centrala aktörer (bankerna och värdebolagen) antingen har en monopol- eller en duopolställning på marknaden. Det medför att incitamenten för att hitta kostnadseffektiva lösningar inte finns i den utsträckning som det borde på en väl fungerande marknad.

Bankerna kan tack vare sin position höja kostnaderna för kontanthanteringen och därmed styra handlare och konsumenter till de för bankerna mer lukrativa kortbetalningstjänsterna. Samtidigt slutar bankerna med kontanthantering på allt fler av sina kontor och hänvisar handlarna till två värdebolag avseende kontanthanteringstjänsterna. Kontanthanteringskostnaderna för handeln ökar därmed väsentligt från år till år.

Handeln är en marknadssektor som är extremt konkurrensutsatt. Det innebär bland annat att så länge konsumenterna vill betala med kontanter kommer handeln ta emot kontanter. Det innebär också att det på kort sikt är ytterst få inom handeln som kan överföra de ökade kostnaderna till konsumentledet.

Kommentarer (0)