På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Våra frågor

 

Handeln som möjligheternas bransch

Handeln är en given aktör för en introduktion av unga på arbetsmarknaden. Och handeln behöver arbetskraft. 

Handelns betydelse i Sverige

Handel skapar välstånd, drömmar och utveckling. 

Säkerhet

Svensk Handel arbetar för att skapa säkra handelsplatser för kunder, besökare och medarbetare.

Regelförbättringar

Svensk Handel arbetar aktivt för att minska företagens administrativa börda. 

E-handel och digitalisering

Digitaliseringen påverkar vilka produkter och tjänster som säljs, hur de säljs, hur de levereras och betalas samt hur och till vilka de marknadsförs.

Betalfrågor

Svensk Handel informerar löpande om vad som händer inom kort- och kontanthanteringsområdet och framtidens betalningar.

Skola och forskning

Handeln är en stor arbetsgivare som är i ständigt behov av ny arbetskraft. För att företagen i handeln ska kunna växa är det avgörande att de hittar medarbetare med rätt kompetens.

Besöksnäring

Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. 

Stads- och platsutveckling

En attraktiv handel skapar en attraktiv stad. Utbud och upplevelser har en stor betydelse för hur människor väljer att bo, flytta till eller besöka en plats. 

Hållbar handel

Hållbar handel utgör ett av Svensk Handels fokusområden.