På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.07

E-handel och digitalisering

Digitaliseringen påverkar vilka produkter och tjänster som säljs, hur de säljs, hur de levereras och betalas samt hur och till vilka de marknadsförs. Med gränsöverskridande e-handel skapas stora möjligheter till utveckling för svenska handelsföretag. 

Svensk Handel samarbetar med Svensk Digital Handel för att driva frågor som är viktiga för e-handlare.

Svensk Handel verkar för

  • Få beslutsfattare, nationellt som på EU-nivå, att förstå e-handelns villkor.
  • Att lagar och regler utformas så att de möjliggör konkurrenskraftiga företag inom handeln.
  • Att reglerna inom EU:s medlemsländer ska vara harmoniserade och väl balanserade mellan olika intressen.
  • Att skapa ännu bättre förutsättningar för de medlemmar som bedriver verksamhet via distans- och e-handel genom Svensk Digital Handel.

Svensk Handel arbetar för

  • Att de nya EU-reglerna om skydd för personuppgifter ska ge ett högt integritetsskydd samtidigt som det ska vara möjligt för företag att hantera personuppgifter utan alltför administrativt betungande krav. 
  • Att införandet av EU:s konsumentskyddsregler blir rättvisande och konkurrensneutrala för svenska handelsföretag.
  • Att följa upp e-handelns utveckling genom rapporterna e-barometern (tillsammans med Svensk Digital Handel, Postnord och Handelns utvecklingsinstitut) Digital mathandel och det återkommande D-food Index.
  • Att låta svenska e-handlare mötas och inspireras på D-congress ”Digital commerce in change” – Nordens största mötesplats för digital handel.

Anna-Karin Strömqvist

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 643

Rådgivning e-handel

E-handelsrapporter

Svensk Digital Handel