På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.05.04  •  
Senast uppdaterad: 2015.05.04

Textil återvinning – projektet T4RI

T4RI, Textiles for Recycling Initiative, bildades på initiativ från några av Svensk Handels medlemsföretag för att skapa bättre förutsättningar för återanvändning och återvinning av textilier. 

Idag består gruppen av elva företag som tillsammans svarar för drygt halva marknaden för kläder och hemtextil.

Gruppen vill bidra till att branschen tar sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, därefter återvinns på bästa sätt, och som sista alternativ förbränns. T4RI vill verka för ett kretsloppssamhälle och att miljönyttan alltid sätts i fokus.

Gruppen består i dag av representanter från Boomerang, Busfrö Nytt & Bytt, Ellos, Gina Tricot, Hemtex, H&M, Ikea, Indiska, Kappahl, Lindex, MQ, RNB och Åhléns. Svensk Handel ingår i arbetsgruppen och fungerar som sammankallande.

De som representerar företagen i gruppen ingår också i andra nätverk och referensgrupper där textil återvinning och återanvändning diskuteras. T4RI har också, i samarbete med Svensk Handel, svarat på remisser om den framtida avfallshanteringen och Naturvårdsverkets etappmål för ökad återvinning och återanvändning av textil.

T4RI är en aktiv part i dialogen kring återanvändning, återvinning och producentansvar av textil. T4RI vill hitta lösningar som kan förenkla samarbetet med olika aktörer inom textilåtervinning, till exempel konsumenter, producenter och kommuner.

Gruppen vill påverka och bidra till att:
• användningen av återvunna fibrer ökar, med syfte att sluta materialkretsloppet
• insamling av textilier sker kostnadseffektivt och med största möjliga miljöhänsyn
• insamlingen sker så nära konsumenten som möjligt
• allt som kan återanvändas tas omhand av seriösa aktörer
• textilåtervinningen kan ske i stor skala