svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.04.14  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.14

Handeln som möjligheternas bransch

Handeln är en given aktör för en introduktion av unga på arbetsmarknaden. Och handeln behöver arbetskraft. 

Handeln är en bransch som erbjuder många ett första jobb – en väg in på arbetsmarknaden. Det är viktigt. Men det är minst lika viktigt att handeln är en bransch där man väljer att stanna under längre tid.

Handeln behöver personal med relevant kompetens. Det finns dock i vissa delar ett underskott på kompetens hos dem som söker sig till jobb i handeln. Det kan bero på olika faktorer. Handels- och administrationsprogrammet har låg status som gymnasieprogram med låga intagningspoäng.

Handeln lider av ett lönsamhetsproblem med mycket begränsade möjligheter att höja priser för att på så sätt möjliggöra för en karriärutveckling för de som önskar stanna kvar inom handeln. Det finns dock goda exempel inom handeln där företag arbetar med ständig kompetensutveckling för sin personal med väl genomarbetade karriärvägar.

Svensk Handel arbetar för att

  • Företagens kostnader för att anställa inte höjs.
  • Fortsatt vara en naturlig samarbetspartner för beslutsfattare i arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.
  • Utarbeta förslag som ger handelns företag bättre möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens.
  • Visa beslutsfattare goda exempel på hur handeln arbetar med mångfalds- och integrationsfrågor.
  • Arbetsgivaravgiften ska även i valrörelsen 2018 vara en valfråga.
  • Påverka politiker och beslutsfattare i regering, riksdag, kommuner och på myndigheter så att de skapar förutsättningar för handeln att växa och anställa.
  • Påverka unga som står inför att välja utbildning och yrke att se handeln som en attraktiv karriärväg.

PraoExpress – Politiken i butiken

Till Kampanjsajten

Handelns löfte

"Vi lovar fler jobb - om tröskeln till det första sänks"