svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2015.03.31

Skola och forskning

Handeln är en stor arbetsgivare som är i ständigt behov av ny arbetskraft. För att företagen i handeln ska kunna växa är det avgörande att de hittar medarbetare med rätt kompetens.

Handeln är en dynamisk bransch i ständig förändring. Det ställer krav på att de utbildningar som ska lära upp morgondagens medarbetare hänger med. Precis som andra branscher behöver det moderna handelsföretaget expertutbildad personal.

Handeln är en central del i samhället och näringslivet. Kunskap och insikten om handelns betydelse för samhället behöver öka hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Det finns därför ett behov av mer forskning som stärker handeln som bransch, dess företag och de anställda i de utmaningar som handeln står inför i framtiden.

Svensk Handel verkar för att

 • Säkerställa ett starkt utbud av populära och relevanta utbildningar som möter branschens kompetensbehov.
 • Reformera gymnasieskolans handelsutbildningar och skapa ett attraktivt och kvalitativt val för ungdomar som har intresse av att arbeta i handeln.
 • Få fler yrkeshögskoleutbildningar med handelsinriktning som kan svara mot handelns behov av expertkompetens. 
 • Öka inslaget av handelsrelaterade frågor inom den högre utbildningen.
 • Få fram fler satsningar på handelsforskning för att på lång sikt stärka branschens utveckling och konkurrenskraft.

Det här gör Svensk Handel

 • Svensk Handel har kontinuerlig kontakt med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, universitet och högskolor och politiker för att verka för fler och bättre utbildningar inom handelns område.
 • Svensk Handel sitter med i Skolverkets nationella programråd för Handels- och administrationsprogrammet, vilket innebär möjligheter att påverka programmets innehåll och utveckling.
 • Svensk Handel samordnar ett kompetensnätverk för HR-chefer. I nätverket ingår flera av de största kedjorna inom detalj- och partihandeln.
 • Svensk Handel tar kontinuerligt fram relevant underlag om handelns kompetensbehov.
 • Svensk Handel är en part i Handelsrådet och deltar aktivt i Yrke och kompetens- och Forskning och utvecklingsutskottet. 
 • Vi informerar och inspirerar ungdomar om handelns karriärmöjligheter. 

Kommentarer (0)

yrkeskartan.se

Vilka handelsyrken finns och vilka kompetenser behövs?

Handelsrådet

Handelsrådet arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Bakom Handelsrådet står Svensk Handel, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO.