svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.14

Stads- och platsutveckling

En attraktiv handel skapar en attraktiv stad. Utbud och upplevelser har en stor betydelse för hur människor väljer att bo, flytta till eller besöka en plats. 

Handeln – en strategisk part i samhällsplaneringen

Handelns förutsättningar och konsumenternas beteende förändras i takt med globalisering och digitalisering. Om handeln används strategiskt i samhällsplaneringen kan människors livskvalitet höjas, skatteintäkterna öka och fler jobb kan skapas . Det är därför viktigt att kommunerna har en övergripande tanke och en vision som inkluderar handeln från början.

Svensk Handel jobbar för


Ökad handelskompetens på nationell och kommunal nivå

  • Kunskap om på vilket sätt handeln kan bidra till intäkter och tillväxt behöver höjas.
  • Kommunernas förvaltningar måste samarbeta utifrån samma vision och mot samma mål.
  • Tillväxtmål och miljömål måste kopplas samman för att en livskraftig handel ska bestå.
  • Kommunernas planläggning måste professionaliseras med fackkunskap om handel.

Varje kommun ska ha en handelsstrategi kopplad till översiktsplanen
Tre av fyra svenska kommuner saknar en handelsstrategi. En attraktiv stad behöver en handlingsplan anpassad till både invånare och besökare. Såväl citykärnan som handelsplatser utanför city bör tas i beaktande. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag leder till rätt och fler etableringar i kommunerna.

Handeln kräver god tillgänglighet
Handeln är beroende av att kunder och varor kan ta sig till butiken. En särskild konsekvensanalys bör tillägnas citylogistik redan vid detaljplaneringen av nya byggen.

Rimliga hyror för handelns aktörer
Handeln behöver fastighetsägare som förstår handelns villkor och ser långsiktigt på sitt ägande.

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 633
Rapport

Den fysiska handelsplatsen i en digital värld