På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.04.22  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.22

Användarvillkor

Svensk Handel är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas via den mobila applikationen och denna webbplats. All Svensk Handels behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. 

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar hanteras eller om du vill avregistrera dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post info@svenskhandel.se.

Personuppgifter på svenskhandel.se och i den mobila applikationen

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av "nyhetsbrev" och/eller vid förfrågningar via kontaktformulär sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering för att möjliggöra inloggning via Arbetsgivarguiden sparas så länge kontot är aktivt eller så länge användaren inte själv väljer att ändra inställningar i, eller avsluta, kontot.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Särskilda användarvillkor för Säkerhetsbasen (Anmälan av säkerhetshändelse) och Säkerhetscenter med Varningslistan (mobil applikation)

Den som registrerar information i Säkerhetsbasen eller Säkerhetscenter med Varningslistan ansvarar för denna. Detta ansvar innefattar att inte lägga in information som strider mot PUL eller annan relevant lagstiftning. Hit hör till exempel personuppgifter (information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) eller uppgifter som kan anses vara diskriminerande eller kränkande. Namnet på en anställd som drabbats av en säkerhetshändelse kan anges i databasen förutsatt att den anställde meddelat samtycke till att arbetsgivaren lagrar den typen av information. Om den anställde drar tillbaka sitt samtycke åligger det arbetsgivaren att radera dessa personuppgifter genom att logga in i aktuellt ärende och redigera anmälan.

För uppgifter om en Enskild firma krävs samtycke från firmatecknaren. I samband med registrering av händelser i Säkerhetsbasen samtycker firmatecknaren i den Enskilda firman till att Svensk Handel behandlar personuppgifter på sätt som anges nedan.

Svensk Handel ansvarar inte för att antecknad mottagare av anmälan (exempelvis polis och försäkringsbolag) faktiskt erhållit denna. Det åligger således anmälaren att kontrollera att registrerad anmälan nått samtliga antecknade mottagare. I normalfallet erhåller anmälaren inom kort efter anmälan en bekräftelser från mottagaren. Erhålles inte någon bekräftelse bör anmälaren kontrollera anledning härtill.

Svensk Handels användning av registrerade uppgifter

Svensk Handel äger rätt att förfoga över de uppgifter som registrerats i Säkerhetsbasen och Säkerhetscenter med Varningslistan. Svensk Handel kommer bland annat att använda insamlad data för att varna medlemmar om pågående brottslighet, som inspiration till nya säkerhetslösningar samt som underlag för statistik och opinionsbildning inom säkerhetsområdet. Svensk Handel kommer inte att redovisa data som kan medföra att anmälaren eller den inträffade händelsen kan identifieras. All statistik visas i aggregerad form men kan även brytas ned på bransch, händelsetyp och region. Bolagsnamn och/eller personuppgifter redovisas aldrig utan skriftligt samtycke från bolagsföreträdaren.

Om cookies och PuL

Anmäl olämpliga inlägg