Meny
Årsrapport 2016 / Nya avtal

Nya avtal

Under våren 2016 slöts nya kollektivavtal för cirka 300 000 anställda inom handeln. Vi lyckades framgångsrikt lyfta frågan om ingångslönerna.

Den 27 januari 2016 överlämnades kraven för detalj- och partihandelsavtalet, den 1 februari för tjänstemannaavtalen och den 26 februari för apoteksavtalen. Kollektivavtalen slöts med Handelsanställdas förbund, Unionen, Akademikerförbunden, Sveriges farmaceutförbund med flera.

Våra viktigaste krav var

  • Frysta ingångslöner för att skapa fler arbetstillfällen
  • Konkurrenskraftig lönerevision med medarbetarinflytande
  • Ett modernt Partihandelsavtal för både företag och medarbetare

Märket hålls

Svensk Handel kom överens om nya kollektivavtal med Handelsanställdas förbund för detalj- och partihandeln. 

Kostnadsökningarna följde märket som satts av industrins parter. Löneökningen blev 590 kr/mån.

Vi är glada att kunna nå ett avtal som håller märket. Vi har dessutom ökat möjligheterna till lokal lönebildning samt hållit tillbaka ökningarna av ingångslönerna. Det har varit viktiga utgångspunkter för oss

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
 

Ingångslöneökningen hölls tillbaka och steg därmed inte i samma utsträckning som övriga löner. I båda avtalen infördes ökade möjligheter för de lokala parterna att arbeta med en arbetsplats- och medarbetarnära lokal lönebildning. Möjligheten att lokalt på arbetsplatsen avgöra hur löneökningen ska fördelas ökade, genom att den så kallade potten blir större i förhållande den centralt beslutade fördelningen.

Parterna hade som ambition att komma överens om ett nytt kollektivavtal för lager- och e-handel, men kom inte i mål. Med anledning av den korta avtalsperioden fortsätter därför arbetet mellan parterna med sikte på ett nytt avtal 2017. 

Nya avtal för handelns tjänstemän

Svensk Handel kom överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya kollektivavtal för tjänstemän inom handeln.

Avtalen löper på ett år från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017. Värdet av avtalen följer märket om 2,2 %. Av nivåhöjningen är 2,0 % lön och 0,2 % avsättningar till deltidspension (flexpension). Totalt omfattas 80 000 tjänstemän av de båda avtalen som omfattar till exempel administrativ personal på huvudkontor respektive butikschefer och personal inom postorder/e-handel.

Nytt avtal för apoteksanställda

Ett ettårigt avtal slöts som gäller för perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017. Kostnadsökningarna i avtalet följer det av industrin satta märket om 2,2 procent. Av nivåhöjningen är 2,0 procent lön och 0,2 procent avsättningar till deltidspension (flexpension).

Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel listar två framgångar i avtalsrörelsen 2016:

Att vi enades om en möjlighet för de lokala parterna att arbeta med mer individuell lönesättning

Vi lyckades undvika en avtalsreglering om rätt till heltid genom att inrätta Anställ Klokt – ett partsgemensamt projekt om attitydpåverkan och utbildning i avtalets möjligheter

Utgångspunkter för Avtal16

Avtal 17 

Följ oss i Avtal 17

Avtal klara för anställda inom handeln – nytt Lager- och E-handelsavtal på plats

Nytt Lager- och E-handelsavtal ersätter Partihandels- och Postorder och E-handelsavtalen