Meny
Årsrapport 2016 / Opinion och påverkan

Opinion och påverkan

Vi står upp för dina intressen. Genom information och opinionsbildning ser vi till att politiker, myndigheter och massmedier får upp ögonen för handelns utmaningar och förutsättningar. Med vårt kontor i Bryssel finns vi även på plats och påverkar där många av de viktigaste besluten fattas. Här kan du läsa mer om några av de frågor vi behandlat det senaste året.

Digitaliseringen förändrar allt

En stor utmaning är att förklara för beslutsfattare hur verkligheten ser ut idag. Hur snabbt utvecklingen sker inom handeln och vilka utmaningar företagen möter idag. Det är viktigt att våra beslutsfattare har kunskap om detta för att förstå vilka regler som behövs. Ett dilemma idag är att våra beslutsfattare är mycket kvar i det gamla när det kommer till stiftande eller ändringar av befintliga regler. Vi ser en risk i att man sätter upp regler som är omoderna eller som stramar åt för mycket. Det gör det omöjligt för företagen att konkurrera.

Under många år har det handlat mycket om dataskydds- och integritetsfrågor. Vi har varit mycket aktiva i frågan om den nya dataskyddsförordningen, både gentemot den svenska regeringen och riksdagsledamöter och även i Bryssel mot EU-parlamentariker och kommissionen. Vi har försökt påverka och få dem att förstå vad företagen behöver för att kunna utvecklas, konkurrera och bli kraftfulla aktörer på den europeiska och globala marknaden.

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla våren 2018 och ställer stora krav på våra medlemsföretag. Så påverkas ditt företag av dataskyddsförordningen 

Vi tror alltid på frihandel. Världen behöver frihandel

Anna-Karin Strömqvist, expert e-handel/digitalisering på Svensk Handel
 

Sjukskatten stoppades

En stor och viktig framgång 2016 var att Svensk Handel var en betydande kraft i att stoppa regeringens föreslagna sjukskatt. Förslaget drogs tillbaka efter sommaren. Arbetsmarknadens parter, däribland Svenskt Näringsliv, LO och PTK kom överens om andra åtgärder för att komma till rätta med ökande sjuktal. Sjukskatten stoppad

Vi vill rikta ett varmt tack till er medlemmar som med stort engagemang har ställt upp på olika vis i arbetet med att stoppa sjukskatten. Er hjälp och era synpunkter har varit ovärderliga för oss i det hårda arbetet och en mycket stor del i framgången att stoppa regeringens förslag

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
 

Max 25 mynt per köp

Sedel- och myntbytet har i högsta grad varit en aktuell fråga för Svensk Handels medlemsföretag under året. Svensk Handel var med och stöttade en gemensam linje för myntbetalningar som landade i en rekommendation att ta emot upp till 25 mynt per köp. Detta för att undvika köbildning, tekniska problem och för att måna om personalens arbetsmiljö. Rekommendationen har laddats ner drygt 2 000 gånger. Ladda ner rekommendationerna

Sverige genomför just nu det största bytet av sedlar och mynt i modern tid. Det är anmärkningsvärt att bankerna då abdikerar från sitt ansvar gentemot sina kunder genom att inte hantera kontanter. Det är främst staten och bankerna som bör ta det största ansvaret för kontanterna i samhället

Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel
 

Butiksstölderna måste tas på allvar

Varje år begås två miljoner stöldbrott i svenska butiker till en sammanlagd kostnad av 4,6 miljarder. Svensk Handel vill få beslutsfattare och rättsväsende att ta butiksstölderna på allvar och uppmanade därför Sveriges butiker att under vecka 17 anmäla alla brott som sker i butiken. Under veckan presenterade Svensk Handel konkreta förslag för att komma tillrätta med mängdbrott och butiksstölder. Initiativet togs i samverkan med Livsmedelshandlarna och ICA-handlarnas förbund. Svensk Handel kräver fler poliser och bättre påföljder

Med resultaten i hand kan vi ännu mer konkret visa på de utmaningar som handlare och medarbetare i butik idag står inför

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel
 

På plats i Bryssel

I februari hölls den officiella invigningen av Svensk Handels kontor i Bryssel. Sveriges EU-ambassadör Anders Ahnlid höll ett invigningstal där han påtalade hur viktigt det är att svenska organisationer är med och påverkar utformningen och agendan för EU:s politik. Svensk Handel är den första av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer som öppnat kontor i Bryssel. 

Kemikalieskatten ger inte bättre miljö, men färre jobb

Det blir en ny kemikalieskatt på hemelektronik som datorer och tvättmaskiner. Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens blir några av effekterna. Så mycket dyrare blir mobilen och tvättmaskinen

Regeringens förslag är ett hafsverk och kommer inte till rätta med problemet med farliga kemikalier. I stället får skatten en lång rad negativa effekter

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
 

Återvinning

Frågan om återvinning och avfallshantering är en viktig fråga för många av Svensk Handels medlemsföretag. Svensk Handel har i förhandlingen av EU:s regelverk för återvinning, avfallshantering och producentansvar argumenterat för att lagstiftningen måste tillåta handelsföretag att hantera sitt eget verksamhetsavfall och inte falla under det kommunala avfallsmonopolet.

Viktig överenskommelse efter Panaxias konkurs

En överenskommelse mellan Svensk Handel och PriceWaterhouseCoopers AB, PWC, efter Panaxias konkurs var en stor framgång för Svensk Handel Juridik.

Det är oerhört glädjande att vi har nått denna överenskommelse. Den får stor betydelse för många handelsföretag som kämpar med små marginaler

Malin Winbom, Vd Svensk Handel Juridik

Hårt slag mot e-handeln

Svensk Handel riktade skarp kritik mot ett utredningsförslag som kan innebära att postutdelningen i landet blir både långsammare och dyrare. Detta skulle i sin tur vara ett hårt slag mot e-handeln. Svensk Handel menar att utredningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till den påverkan som förslaget skulle ha för e-handeln.

Det här är väldigt dåligt för våra svenska e-handlare och i grunden ett slag mot glesbygden

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
 

Farliga subventioner 

Idag kan du köpa en barnklocka från Kina och få den levererad till din dörr för under 20 kronor. För en svensk e-handlare täcker den summan knappt fraktkostnaden om samma klocka ska levereras till en kund inom Sveriges gränser. Konkurrensen i handeln är hård och konsumenterna jagar ständigt bästa pris. Att subventionera portot för kinesiska företag ger dem en konkurrensfördel som direkt slår mot svenska företag och jobb. Svensk Handel har påtalat detta för flera EU-kommissionärer och svenska ministrar. Frågan har även tagits upp med EU:s handelskommissionär och Sveriges digitaliseringsminister. 

Näringspolitik

Nej till försäljningstvång 

Svensk Handel har motarbetat långtgående krav på försäljningstvång till hela EU för e-handelsföretagen. Även om processen är pågående så har Svensk Handel hittills lyckats få till ändringar i lagtexten som undviker att långtgående krav på e-handeln såsom fakturabetalning eller internetbankbetalning till konsumenter i hela EU.

EU-direktiv om reklamationsregler 

Vi har arbetat mot alltför långtgående skärpningar av reklamationsregler vid köp av varor och digitala tjänster i handeln. Bland annat vill vi undvika att reklamationsperioder och bevisbörda för handlare väsentligen förlängs.

Oacceptabla förslag i betaltjänstdirektivet 

Svensk Handel har uttryckt skarp kritik mot European Banking Authority, EBAs nya riktlinjer om hur tredjepartsleverantörer tillåts ansluta sig till bankernas system. Syftet med EU:s andra betaltjänstedirektiv är bland annat att skapa tydliga regler och underlätta för tredjepartstjänster – till exempel betaltjänster som Klarna att komma åt data och genomföra transaktioner i bankernas system. Tanken är att öppna upp för konkurrens och innovation. Svensk Handels och EuroCommerce svar på remissen

Att bankerna här tillåts sätta regler där de kan styra och kontrollera utvecklingen för tredjepartsleverantörer är oroväckande. Skulle dessa förslag gå igenom är de tekniska förutsättningarna för tredjepartsleverantörer mycket osäkra och hela syftet med EU:s andra betaltjänstdirektiv kullkastas därmed

Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel

Opinionsbildning mot reglering 

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och EuroCommerce verkat mot en långtgående EU-reglering av avtalsförhållande i leveranskedjan för livsmedel. Svensk Handel har bland annat haft möten med Sveriges EU-representation, EU-parlamentariker och tjänstemän på EU-kommissionen i syfte att lägga fram skäl mot en EU-reglering och för att stärka våra bundsförvanters argument. 

Politiken i butiken

PraoExpress ger politiker kunskap och förståelse för handelns roll, verklighet och utmaningar. Under en dag får de prova på livet som handlare och möjlighet att diskutera viktiga och aktuella frågor med butikschef och anställda. Under 2016 genomförde 20 riksdagspolitiker PraoExpress runtom i landet. Några av dem var Ebba Busch Thor, Kd, som besökte Hemköp i Stockholm, Cecilia Widegren, M, som besökte Intersport i Falköping och Krister Örnfjäder, S, som besökte Sandströms modehus i Vimmerby. Läs mer om PraoExpress

På agendan i Almedalen

Regeringens föreslagna sjukskatt, butiksstölder och jobbskapande var några av de ämnen som Svensk Handel debatterade under Almedalsveckan. Vi öppnade Handelns Hus mitt i Almedalen som fylldes med ministrar, partiledare och hundratals almedalsbesökare. Totalt arrangerades sex seminarier.

Tillsammans med flera modeföretag arrangerades ”Almedalsgarderoben” där Almedalsbesökaren kunde låna kläder. Initiativet fick stor uppmärksamhet och var en av fem aktiviteter som nominerades till priset Hetast i Almedalen. Svensk Handel satte handelns frågor på agendan i Almedalen

Vårt mål är att få beslutsfattarna att förstå att handeln är minst lika viktig som industrin för Sverige. Och att vi i personliga möten skapar goda relationer med dem 

Tina Thorsell, kommunikationschef på Svensk Handel

Attraktiva städer

Svensk Handel jobbar för ökad handelskompetens på nationell och kommunal nivå och för att varje kommun ska ha en handelsstrategi kopplad till översiktsplanen. Under året påbörjades arbetet med att ta fram en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Detta samarbete görs tillsammans med Luleå kommun. Vi har satt attraktionskraften i fokus, sett över befintliga organisationer och strukturer, utbildat och föreläst på samtliga nivåer och skapat en ny tjänst i kommunledningen. Modellen är tänkt att användas även i andra kommuner framöver.

Tiggeriutredningen 

I februari lämnade regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, över sin slutrapport till regeringen. Svensk Handel välkomnade rapporten. Tiggeri – vad gäller för handeln

Tiggeriet har blivit en del av handlarnas vardag. Många handlare upplever att de inte får någon hjälp av varken kommun eller myndighet. Därför är det viktigt att regeringen snabbt går från ord till handling

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel

Kritik mot nya riktlinjer

Svensk Handel har riktat kritik mot Europeiska Bankmyndighetens EBAs förslag på Strong Customer Authentication (SCA). Förslaget sätter upp högre krav på kundidentifiering vid framför allt e-handel. Idag strävar såväl handeln som betalindustrin ständigt mot att hitta en avvägning mellan enkelhet och säkerhet. De senaste åren har riskbaserad analys varit ett verktyg för att upptäcka och sortera bort bedrägerier. Denna utveckling har skett i samförstånd mellan handlare och betalindustrin och visat sig vara mycket framgångsrik. EBAs förslag kan enkelt förklaras genom att säkerhetsnivån höjs generellt och då är risken att konverteringsgraden för e-handeln kraftigt går ner. Svensk Handel anser att EBAs förslag går för långt och behöver justeras, detta i samförstånd med samtliga intressenter.

Gehör i gymnasieutredningen

Gymnasieutredningen lyssnade på Handelsrådet och föreslog en ny handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram samt att sälj- och servicekurser ska kunna erbjudas på andra yrkesprogram. Handels- och administrationsprogrammet har länge kantats av lågt söktryck och en oroande liten del av eleverna som avslutar utbildningen har tillräcklig kompetens.

Vi välkomnar utredningen och hoppas att regeringen skyndsamt driver igenom förslagen

Helen Rönnholm, ansvarig för utbildningsfrågor på Svensk Handel

Engagemang i Handelsrådet

Svensk Handel finns representerat i flera av Handelsrådets olika utskott, däribland Yrke- och Kompetens, Forskning och Utveckling och Internationellt. Under 2016 instiftades Handelns Ekonomiska råd som består av ekonomerna Erik Åsbrink, Anna Felländer och Mats Bergman. Förhoppningen är att det ekonomiska rådet ska belysa handelns betydelse för ekonomin samt den digitala transformation som branschen nu genomgår. Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.