Meny
Årsrapport 2016 / Svensk Handel i siffror

Svensk Handel i siffror

Vi lever i en föränderlig värld och handeln fortsätter att spela en avgörande roll för tillväxten och välståndet i vårt land. Svensk Handel står mitt i samhället som företrädare för en bransch i ständig utveckling och vi kan se tillbaka på en stark period av goda resultat. Resultat som ger oss en stabil grund för vårt fortsatta arbete.

Flerårsjämförelse, koncernen Svensk Handel

 

 

Svensk Handels verksamhet

 

Svensk Handels medlemsstruktur

 

Handelns betydelse

11 procent av BNP, jobben och skatteintäkterna