Meny
Årsrapport 2016 / Vårt arbete

Vårt arbete

Välkommen till Svensk Handel. Vi är handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Vårt uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

Ett nytt landskap

Globaliseringen och den digitala transformationen leder till genomgripande samhällsförändringar som i allra högsta grad ritar om handelns förutsättningar i grunden. E-handeln fortsätter växa, produktionskedjor kortas, transportsektorn effektiviseras och nya betalningssätt ser dagens ljus. Drivkraften bakom förändringen är både kunden och tekniken. Idag har över 80 procent av befolkningen tillgång till en smartphone. Kunder surfar och shoppar dygnet runt. Dagens kunder har också stor kunskap om produkterna och jämför priser på ett helt annat sätt idag än tidigare.

Vi står inför ett stort skifte. Digitaliseringen förändrar handelns förutsättningar i grunden. Handeln kommer att förändras mer under de närmaste 10 åren än under de senaste 50 åren

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
 

Handelns betydelse

Varje dag går hundratusentals människor till sina arbeten inom handeln i Sverige. Idag arbetar nästan 500 000 människor i handeln. Det motsvarar en åttondel av alla förvärvsarbetande i Sverige. Handeln betalar också in mer än 200 miljarder kronor varje år till stadskassan genom moms, arbetsgivaravgifter och andra skatter. 

Om oss

Svensk Handel har 11 000 medlemsföretag på sammanlagt 23 000 arbetsplatser där 300 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel, både fysisk och digital.

Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

Våra mål

 • Moderna kollektivavtal
 • Framgångsrik digitalisering
 • Trygga handelsplatser
 • Säkra kompetensförsörjningen
 • Hållbar handel
 • Effektiv arbetsmarknad

Vår värdegrund

 • Respekt
 • Professionalism
 • Samverkan
 • Tydlighet
 • Engagemang

Svensk Handel är en av Svenskt Näringslivs största medlemsorganisationer.

Svensk Handel har 96 medarbetare på sju kontor runtom i landet.

Våra kontor

Göteborg
Jönköping
Malmö
Sundsvall
Stockholm
Umeå
Örebro  

Under året har arbetet fortsatt med Svensk Handels HR-strategi med målet att vara en tydlig mål- och värdegrundstyrd organisation. Årets medarbetarundersökning visar att vi går framåt från ett redan starkt resultat både i medarbetar- och resultatinriktning. Vi fortsätter nu vår resa med att bygga vår önskade företagskultur för att skapa bästa möjliga medlemsnytta

Ulrika Mattsson, HR-chef