Meny
Årsrapport 2016 / Vd har ordet

Vd har ordet

Det som är bra för handeln är bra för Sverige. Förra året anställde handeln 130 000 nya medarbetare. Vår bransch fortsätter att växa samtidigt som vi befinner oss mitt i en strukturomvandling som innebär stora utmaningar för framtiden. Utmaningar som ställer vårt uppdrag i fokus – att stärka handelns konkurrenskraft.

2016 har varit ett både spännande och utmanande år. Handeln växte med cirka 3,3 procent och den totala omsättningen i handeln landade på ungefär 750 miljarder kronor. Handeln är en viktig del av den svenska ekonomin. Vi är också viktiga för sysselsättningen i vårt land. Under 2016 anställdes 130 000 nya medarbetare i våra handelsföretag. Det som är bra för handeln är bra för Sverige. Vår uppgift är att få beslutsfattare att förstå det.

E-handeln växte med 17 procent och utgör nu åtta procent av hela handelns omsättning. Vi kan också se att konkurrensen från utländska aktörer ökar kraftigt.

Branschen befinner sig mitt i en strukturomvandling. Som branschorganisation måste vi ständigt stå på tå för att säkra att villkor, regler och lagar inte sätter käppar i hjulet för den omvandlingen.

För oss på Svensk Handel har 2016 innehållit både utmaningar och framgångar.

Vårt fokus har varit tre områden

  1. Vi genomförde en avtalsrörelse där vi framgångsrikt satte frågan om ingångslönerna på agendan. Den debatten är fortfarande aktuell. Vi slöt också nya kollektivavtal för cirka 300 000 medarbetare inom handeln.

  2. Påverkansarbetet var en annan viktig fråga. Många nya förslag till lagstiftning och regelförändringar presenterades av både den svenska regeringen och EU-kommissionen. 

    Exempelvis frågor om sjukskatt, kilometerskatt, finansskatt, avgift på platsbärkassar, regler kring den digitala inre marknaden som exempelvis dataskyddsförordningen, geoblockering och konsumentregler. Regler som på många olika sätt skulle försämra villkoren för handelsföretagen. Svensk Handel har bedrivit ett aktivt och målmedvetet påverkansarbete både i Bryssel och här hemma och många av frågorna tar vi med oss vidare under 2017. En fråga som vi definitivt lyckades stoppa var sjukskatten – en stor och viktig framgång.

  3. Svensk Handel är handelns röst. Vi genomförde många utåtriktade aktiviteter. Bland annat öppnade vi Handelns Hus i Almedalen som fungerade som samlings- och mötesplats och där seminarier i flera viktiga frågor arrangerades. Vi genomförde också vår första säkerhetsvecka tillsammans med dagligvaruhandeln.

Vi ser att frågor om handeln intresserar allt fler. Vi ser det i ökat medialt intresse och i fler följare i sociala medier och besökare på svenskhandel.se

 
Under 2016 arbetade vi också fram våra långsiktiga mål för verksamheten. Detta innebär att vi kommer att vara ännu tydligare i våra prioriteringar. Vi kommer att fokusera på utveckling av kollektivavtalen och väl fungerade regler på arbetsmarknaden. Därtill kommer trygghet och säkerhet, utbildning och kompetensförsörjning, hållbar handel och inte minst alla frågor kopplade till digitaliseringen.

Vi fick också ett nytt och tydligt uppdrag – att stärka handelns konkurrenskraft.

Välkommen till vår årsrapport 2016.