På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.03.20  •  
Senast uppdaterad: 2015.03.20

Föreningen Svensk Handel

Föreningen Svensk Handel

Föreningen Svensk Handel är en medlemsdriven organisation och dess stadgar är styrande för verksamheten. Målgruppen är företag inom parti- och detaljhandel. Föreningen Svensk Handel verkar för nationellt och internationellt utbyte under devisen – en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handel har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel, fysisk såväl som digital. Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som tecknar kollektivavtal med fackförbunden. Föreningen Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation.

Verksamhet och stadgar

Förening Svensk Handel högsta beslutande organ är stämman som samlas årligen för att bland annat besluta om verksamhetens inriktning samt tillse föreningens stadgedrivna verksamhet. På stämman utses en styrelse vars uppgift är att säkerställa föreningens åtagande, samt besluta om inriktning på de uppdragsavtal vilka tecknas med syfte att erbjuda serviceabonnemang för föreningens medlemsföretag. Rådgivning, förhandling och påverkansarbete sker utifrån det enskilda medlemsföretagets och dess bransch efterfrågan.

Sådant uppdragsavtal kan tecknas med bolag som är fristående, helägda eller delägda näringsdrivna verksamheter. Som medlem i föreningen förbinder man sig att teckna serviceabonnemang i enlighet med föreningsstämmans beslut. Föreningen kan också teckna avtal med andra intresseföreningar för samverkan i för föreningen angelägna frågor, samt verka för att dessa medges att representera föreningens åsikter i myndighetskontakter och opinionsbildning.

Föreningens mål är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet. Läs mer i Svensk Handels stadgar.

Årsredovisningar
Svensk Handels årsredovisningar är sammanställningar av dess räkenskaper, förvaltning och bokföring under ett räkenskapsår.

Hans Löwlund

CFO Ekonomi och Förvaltning, Stockholm
010-47 18 611