På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.04.22  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.24

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsens syfte är att främja utbildningssatsningar och forskning inom handel. Stipendier finns att söka. 

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet bildades i oktober 2009 och är ett resultat av att länsförbundens önskade säkerställa att arvet efter Köpmannaförbundet ska föras vidare och användas till ändamål som främjar handelns utbildning och forskning ur ett lokalt, regionalt och ett nationellt perspektiv.

För regionala och lokala utbildnings- och forskningsändamål söker man bidrag via den regionala kommittén som tilldelas avkastning på det regionalt insatta kapitalet. 

Sök bidrag från stiftelsen

För nationella utbildnings- och forskningsändamål söker man bidrag direkt från stiftelsen via dess kansli. Här kan du söka bidrag från stiftelsen

Stiftelsen syfte är att främja utbildningssatsningar och forskning inom handel och delar således inte ut individuella stipendier. 

Stiftelsen förvaltar också ett antal andra stiftelsen som har en bakgrund inom Köpmannaförbundet och med andra ändamål t ex understöd till före detta köpmän.

Stiftelsen styrelse har också uppdraget att förvalta de utmärkelser som skapats för att hedra köpmän som gjort extraordinära insatser för handeln, till exempel Thunholmplaketten som skapats till minne av en av pionjärerna inom Köpmannarörelsen.

Hans Löwlund, Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
E-post: hans.lowlund@svenskhandel.se
Tel: 010-47 18 611

Helen Pettersson, Svensk Handel
Maria Öström, Svensk Handel
103 29 Stockholm

E-post: stiftelsen@kopmannaforbundet.se
Tel: 010-47 18 500

Besöksadress
Regeringsgatan 60

Postadress
103 29 Stockholm

Sök bidrag från stiftelsen