På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.04.24  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.24

Sök bidrag från stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till utveckling av handeln, i första hand i de regioner som huvudmännen representerar och med hänsyn till de medel som respektive huvudman tillfört Stiftelsens gemensamma förmögenhet.

Inom ramen för stiftelsens ändamål kan bidrag sökas för:

  • Utbildning
  • Utredningsprojekt: lokalt eller på riksnivå
  • Aktiviteter av utbildningskaraktär som genomförs av Svensk Handels sammanslutningar

Stiftelsens förmögenhet utgörs av de tillgångar som huvudmännen tillfört Stiftelsen som stiftelsekapital. Samt de tillgångar som stiftarna, och tillkommande huvudmän, kan komma att tillföra Stiftelsen. Stiftelsens förmögenhet tillskjuts av huvudmännen för att förvaltas gemensamt. Stiftelsens ändamål är att medverka till att utveckla handeln och bidrag ges till organisationer som gör detta genom utbildning och olika utredningsprojekt. Stipendier ges således inte till enskilda studeranden.

Ansökan ställs till stiftelsen och skickas till Svensk Handel, 103 29 Stockholm alternativt skicka e-post till stiftelsen@kopmannaforbundet.se