svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.03.11  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.16

Samarbetspartners

Vi samverkar med utvalda branschföreningar för att medlemsföretagen ska kunna få erbjudanden och experthjälp inom specifika branschfrågor.

Förutsättningen för samarbetet är att branschorganisationens medlemmar också är medlemmar i Svensk Handel. Samtliga branschförbund är nischade och specialiserade på en viss verksamhet.

Livsmedelshandlarnas uppgift är att i alla sammanhang bevaka handlarens intressen, i kontakt med politiker, media, myndighetskontakter och i kontakt med andra intressenter som vill veta mer om handlaren som företagare.

För mer information besök livsmedelshandlarna.se eller ring 08-20 24 50.

Föreningen Svensk Digital Handel organiserar de flesta distans- och e-handelsföretagen i Sverige. Sedan april 2008 är Trygg e-handel en del av Svensk Digital Handel. Det är Svensk Digital Handel som granskar ansökande företag, certifierar och godkänner användandet av trygg e-handelssymbolen.

För mer information besök dhandel.se.

Svenska Tobaksleverantörsföreningen arbetar med att bevaka och tillvarata branschspecifika intressen som rör handel och hantering av tobaksvaror, till exempel att arbeta mot den illegala handeln med tobak. Andra viktiga frågor är att se till att all försäljning av tobak sker på lika villkor och att säkra att handeln har åtgärdsprogram så att det inte säljs tobak till underåriga.

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) är en ideell riksbranschorganisation för landets bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. För verksamhet rörande pappers- och kontorsvaror arbetar föreningen under namnet Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR). Föreningen företräder medlemsföretagens gemensamma intressen gentemot riksdag, regering och myndigheter, men också leverantörer och andra intresseorganisationer.

För mer information besök booksellers.se.

Svensk Dagligvaruhandels övergripande mål är att tillgodose konsumenternas intressen. De för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor.

För mer information besök svenskdagligvaruhandel.se.

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de medlemmar i Svensk Handel som arbetar inom modebranschen. Vi påverkar i frågor som rör modebranschen via kontakter med regeringskansli, myndigheter, konsumentorganisationer och media. Vi arbetar också tillsammans med internationella organisationer som. Att informera och inspirera företag till ökat ansvarstagande i frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och sociala förhållanden hör till Svensk Handel Stils prioriterade områden.

För mer information kontakta linda.hedstrom@svenskhandel.se.