På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.09.12  •  
Senast uppdaterad: 2017.09.12

Konkurrens på lika villkor

Det svenska välståndet bygger på handel med omvärlden. Globalisering och digital transformation förändrar handelns förutsättningar i grunden. Det går inte längre att se handeln i Sverige som en avgränsad arena med särskilda förutsättningar och spelregler.

Handeln utmanas av en ny allt hårdare konkurrenssituation samtidigt som det öppnar stora möjligheter till utveckling av nya lönsamma affärsmodeller och expansion. I den hårdare konkurrensen blir det allt viktigare att den sker på lika villkor och att alla aktörer följer samma spelregler.

Tydliggöra effekterna av den illojala konkurrensen

Detta är en av de saker som står högst på Svensk Handels agenda. I och med utvecklingen får gamla regler nya effekter, till exempel subventioneras fraktkostnaderna från Kina vilket gör att det blir ännu svårare för företag i Europa att konkurrera med de kinesiska lågpriserna. Systemet för kontroll av att varor uppfyller miljö- och produktsäkerhetskrav fungerar inte när konsumenter handlar direkt från tillverkare. Detta leder till att kostnaden för att uppfylla reglerna inte blir desamma för företag beroende på varifrån de säljer.

Utmaningen ligger i hur spelreglerna ska tillämpas av till exempel internationella aktörer som inte etablerat sig i Europa men som europeiska konsumenter handlar av. Eller vilket ansvar för spelreglerna som nya aktörer i form av plattformar ska ha.

Svensk Handel arbetar för:

  • Enhetlighet – samma regler gäller för alla som säljer till konsumenter i EU oavsett affärsmodeller eller nationalitet.
  • Avveckling av subventioner och oberättigade konkurrenssnedvridningar.