svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.10.11  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.22

Öppna EU:s inre marknad

Sverige blir allt mer integrerat i EU, både ekonomiskt och politiskt. Tre fjärdedelar av företagens handel sker med Europa och 60-70 procent av de lagar och regler som svenska företag måste följa har sitt ursprung i EU. 

Genom digitaliseringen och e-handeln har globaliseringen blivit verklig och handeln utmanas av en ny allt hårdare konkurrenssituation. Stora möjligheter till utveckling av nya lönsamma affärsmodeller och expansion finns. För att skapa möjlighet för fler att växa inom och utanför Sveriges gränser krävs konkurrenskraftiga villkor i Sverige, teknikneutral lagstiftning och initiativ på europeisk nivå.

Balanserade och enhetliga konsumenträttsliga regler

För att underlätta e-handeln över EU:s gränser och öka möjligheten för företag att sälja i fler länder behövs tydliga och enhetliga konsumenträttsliga regler. Dagens regelverk är ett lapptäcke med många hål och suddiga kanter.

Konsumentskyddet måste vara balanserat och även ta hänsyn till företagens möjligheter. I digitaliseringens spår ser vi tydliga tendenser att se konsumenten som utsatt och ett behov av ännu högre konsumentskydd.

Svensk Handel arbetar för:

  • Tydlighet – det ska vara lätt att veta vad som gäller.
  • Enhetlighet – samma sak ska gälla i alla EU-länder.
  • Balans – mellan konsumentens och handelsföretagens intressen.