På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.09.12  •  
Senast uppdaterad: 2017.09.12

Refit of the consumer acquis

REFIT är EU-kommissionen initiativ till att utvärdera befintligt regelverk för att se om det uppfyller sitt syfte och om reglerna är relevanta och effektiva. Ett sådant arbete pågår avseende delar av det europeiska konsumentregelverket.

EU-kommissionen har genomfört en öppen konsultation och intervjuer av olika aktörer i medlemsländerna. 

De EU-direktiv som ingår i REFIT är:

  • Direktivet om oskäliga avtalsvillkor (finns i lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).
  • Direktivet om oskäliga affärsmetoder (finns i marknadsföringslagen).
  • Konsumentgarantidirektivet (finns i konsumentköplagen).
  • Prisinformationsdirektivet (finns i prisinformationslagen).
  • Direktivet om vilseledande och jämförande annonsering (finns i marknadsföringslagen).
  • Direktivet om tillsyn och förelägganden (Konsumentverkets befogenheter).

Kommentarer (0)