På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.09.11  •  
Senast uppdaterad: 2017.09.12

Strategin för den digitala inre marknaden

Den 6 maj 2015 presenterade EU-kommissionen sin strategi för EU:s digitala inre marknad: A Digital Single Market Strategy for europé, den så kallade DSM-strategin. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. 

DSM-strategin är uppdelad i tre övergripande områden:

  • Förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet.
  • Skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster.
  • Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande initiativ som har presenterats under 2015 och 2016. Totalt har 16 lagstiftningsinitiativ presenterats.

DSM-strategin syftar till att:

  • Förbättra tillgången till varor och tjänster online i Europa.
  • Skapa förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster.
  • Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi.

Här kan du läsa Svensk Handels remissyttrande över DSM-strategin

Kommentarer (0)