På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Den nya dataskyddsförordningen - hur efterlever du den nya lagstiftningen?

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att tillämpas – en ny lagstiftning som kommer att ställa högre krav på hur ni som företag hanterar personuppgifter både i förhållande till kunder och anställda. Många företag har redan påbörjat sitt arbete med att efterleva den nya lagstiftningen och har ni inte redan börjat är det hög tid nu. Har du den kunskap du behöver för att veta vilka åtgärder ditt företag behöver vidta för att efterleva dataskyddsförordningens bestämmelser?

Vår expert inom dataskydd går igenom syftet med dataskyddsförordningen och förklarar varför det är så viktigt att förbereda sig inför den nya lagstiftningen. Vi kommer också att gå igenom de grundläggande principerna i lagen och lyfta upp viktiga bestämmelser för att ge er de verktyg ni behöver för att komma vidare i ert arbete. Vi kommer också att beskriva hur ni som företag bör arbeta för att säkerställa att ni efterlever lagstiftningen. Vi kommer särskilt att diskutera aspekter som är viktiga att tänka på när ni behandlar uppgifter om kunder (B2B och B2C) och anställda.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom fem fokusområden i förhållande till den nya lagen. Vår förhoppning är att detta kommer att underlätta för er när ni prioriterar vilka åtgärder som just ni behöver vidta för att efterleva den nya lagens bestämmelser.

Deltagare/förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kursmaterial samt förmiddagskaffe.

Du lär dig

 • När lagen är tillämplig
 • Analys av begreppet personuppgifter
 • Grundläggande principer för personuppgiftsbehandling
 • Vilka lagliga grunder som finns och hur dessa bör användas
 • Särskilt om de höjda kraven på giltigt samtycke
 • Dokumentationskrav
 • Vilken information som måste lämnas
 • Vilka rättigheter de registrerade har relaterat till sina personuppgifter
 • När det finns krav på att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal, t.ex. via nyttjande av molntjänster
 • Säkerhetsåtgärder
 • Särskilda krav som gäller för överföringar av personuppgifter utanför EU/EES
 • Behandling av personuppgifter i anställningsförhållandet, bl.a. hantering i rekrytering, under anställningsförhållandet och efter anställnings upphörande och särskilt om lagring
 • Personuppgiftsincidenter
 • Tillsyn och sanktioner

Pris

Medlemspris 2000 kronor. Övriga betalar 3000 kronor.