På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Den nya dataskyddsförordningen med arbetsrättsligt tillägg

Idag gäller personuppgiftslagen (PUL) för all behandling av personuppgifter, men den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta PUL. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer mycket högre krav på företag och organisationer att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor. Detta får stor påverkan bland annat när det gäller hanteringen av uppgifter om personalen i företagen. Krav på regelefterlevnad och internkontroll är högre än någonsin. Brott mot dataskyddsförordningen bestraffas med sanktionsavgifter upp till 4% av företagets (globala) årsomsättning. Har du den kunskap du behöver?

Våra experter inom affärsjuridik och arbetsrätt går under en halvdag igenom syftet med den nya dataskyddsförordningen och vad du bör tänka på vid hantering av personuppgifter avseende till exempel IT-system och kunder. Vi har också en genomgång av vad som gäller för uppgifter om anställda. Vårt mål med informationsträffen är att du ska få kunskap om dataskyddsförordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos er. Under genomgången kommer du också få tips och råd om hur du kan förbereda din verksamhet inför att förordningen börjar att gälla.

Deltagare/förkunskapskrav
Dataskyddsförordningen påverkar alla företag och de behöver nu införa rutiner och processer för kunna leva upp till kraven. Inte minst inom HR, IT och marknad. Genomgången i den första halvan av tiden ligger på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper krävs. Andra halvan av tiden är av särskilt intresse för den som har ansvar inom personalområdet.

I kursavgiften ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe.

Du lär dig

 • Analys av begreppet personuppgifter
 • De ökade informationskraven
 • Rätten att bli glömd och att få sina uppgifter raderade
 • Ökade krav på utformningen av samtycke
 • Personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter
 • Hur påverkar dataskyddsförordningen nyttjandet av molntjänster?
 • Datainspektionen och andra myndigheter
 • Behandling av personuppgifter utanför EU/EES
 • Skärpta sanktioner
 • Behovet av rutiner
 • Vid rekrytering, exempelvis frågan hur länge ansökningshandlingar kan sparas
 • Under anställningsförhållandet, bland annat hantering i lönesystem och av personalakter, underlag för löne- och utvecklingssamtal samt rehabiliteringsfall och personliga skäl.
 • När anställningen upphör, vilka uppgifter kan sparas och hur länge
 • Hantering av uppgifter vid förhandlingar med facket
 • Uppgiftsbehandlingen vid myndighetskontakter

Kurstillfällen

 • 17 Jan 2018 13:00 - 17:00, Malmö Boka
 • 18 Jan 2018 08:30 - 12:30, Göteborg Boka
 • 25 Jan 2018 13:00 - 17:00, Stockholm Boka

Pris

Medlemspris 1500 kronor. Övriga betalar 2500 kronor.