På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

E-Handelsrätt/Digital Konsumenträtt

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det dessutom av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd via EU-rättslig reglering och viktiga förändringar skedde under sommaren 2014 vad gäller bl.a. ångerrätten, informationskraven och hanteringen av köpprocessen. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer.

Deltagare/förkunskapskrav

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar vid ett företag som bedriver handel mot konsumenter över internet. Inga förkunskaper krävs

I kursavgiften ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe.

Du lär dig

  • relevant lagstiftning,
  • vilken information som ska lämnas till kunden,
  • när och på vilket sätt information ska lämnas,
  • hur köpprocessen enligt lag ska se ut,
  • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden,
  • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras,
  • vilka krav som ställs på webbsidans utformning.

Pris

Medlemspris 2000 kronor. Övriga betalar 2500 kronor.