På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Fallgropar i hyresavtal/lokalhyresrätt

Hyresavtal för kommersiella lokaler blir allt mer omfattande och hyresgästens ansvar ökar. Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om hur du som lokalhyresgäst undviker vanliga misstag som begås såväl vid tecknandet av hyresavtalet som under hyrestiden. Kursen bygger i huvudsak på exempel från verkliga situationer där hyresgästen, om denne haft rätt kunskap, kanske hade kunnat undvika att bli bunden av ett oskäligt betungande villkor i hyresavtalet. Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning, hyresförhandling och tvistelösning.

Deltagare/förkunskapskrav

Kursen riktar sig främst till dig som är involverad i etableringsprocessen hos hyresgästen, antingen som anställd eller som rådgivare. Den är även lämplig för hyresvärdar, förvaltare och ombud för hyresvärdar då du får kännedom om hur du bör utforma hyresavtalet för att minska risken för missnöjda hyresgäster. Kursen förutsätter inte några särskilda förkunskaper men ger en större behållning för dig som har viss erfarenhet av att hantera lokalhyresavtal.

I kursavgiften ingår kursmaterial samt för- eller eftermiddagskaffe.

Du lär dig

  • Kursen behandlar bland annat följande;
  • Vanliga hyresvärdsvänliga bestämmelser och villkor i lokalhyresavtal som hyresgästen bör vara extra uppmärksam på.
  • Hur hyresgästens möjlighet att deponera hyran hos Länsstyrelsen påverkas om hyresgästen ställt säkerhet genom en on-demand garanti.
  • Huruvida hyresgästen kan säga upp ett hyresavtal där hyresvärden har rätt att flytta fram tillträdestidpunkten och tillträdet har blivit försenat.
  • Vilken skillnad det kan göra om hyresgästen är skyldig att återställa lokalen i ursprungligt respektive godtagbart skick.

Kurstillfällen

  • 10 Apr 2018 09:00 - 12:00, Stockholm Boka

Pris

Medlemspris 3000 kronor. Övriga betalar 3500 kronor.