På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Vad kostar det?

Här kan du läsa mer om upplägget för medlemsavgiften

Som medlem i Svensk Handel blir du också medlem i Svenskt Näringsliv.Det betyder att en del av medlemsavgiften går till Svensk Handel och en del går till Svenskt Näringsliv. Uppdelningen sker automatiskt, så du som medlem behöver bara betala till Svensk Handel. Den lägsta avgiften är 5 450 kronor per år och företag.

Avgift till Svensk Handel

Avgiften till Svensk Handel är 0,19 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, exklusive lönen till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 5 000 kronor.

Avgift till Svenskt Näringsliv

Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,08 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, inklusive lön till ägare med familj och vd, men minus ett grundavdrag på 500 000 kronor. Minimiavgiften är 450 kronor.

För företag med fler än 249 anställda, eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda, gäller särskilda regler för medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv.

Medlem i annan arbetsgivarorganisation
För företag som har medlemskap i annan arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv finns möjlighet att teckna ett näringspolitiskt medlemskap i Svensk Handel. För båda medlemskapen gäller att företaget är medlem i både Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Medlemsavgiften för de näringspolitiska medlemmarna 0,08 procent av årslönesumman, exklusive lön till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 2 400 kr till Svensk Handel.

Förmåner