På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2016.11.09

Överlåtelse och utträde

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse
Vid en överlåtelse av verksamheten kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. För att beställa överlåtelsehandlingar, kontakta medlem@svenskhandel.se.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta ett medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet i Svensk Handel är uppsägningstiden sex månader, räknat från närmast kommande halv- eller helårsskifte från det att uppsägningen skriftligen inkommit  till oss, detta i enlighet med Svensk Handels stadgar

Vid utträde ur Svensk Handel vänligen fyll i ansökan om utträde. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev där det anges vilket datum medlemskapet upphör.  

Skicka uppsägningen till medlem@svenskhandel.se eller:

Svensk Handel AB
Medlemsservice
103 29 Stockholm

Nedlagd verksamhet

För medlemsföretag som lagt ner sin verksamhet kan medlemskapet avslutas vid löpande halvårsslut från det att skriftlig uppsägning inkommit till Svensk Handel. Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Medlemskap i Svensk Handel är en god affär

Medlemsguiden

Allt du behöver veta som medlem i Svensk Handel. Vad får jag? Vad ska jag tänka på? Vad behöver jag göra?