På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.04.13  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.13

H&M – Sluter cirkeln med hjälp av kunderna

Att se bra ut ska också göra gott för vår värld, heter det i H&M:s hållbarhetsvision. Men hur lyckas man bygga hållbarhet i ett företag som har hela världen som arbetsfält? H&M har som global aktör både stora möjligheter och ett stort ansvar att göra skillnad i hållbarhetsfrågor, säger Cecilia Brännsten, Sustainable Business Expert på H&M med inriktning på produktintegritet och slutna kretslopp.

– Det ansvaret tar vi på största allvar och vi ser hållbarhetsfrågorna som en vital del av affären. Vi jobbar oerhört mycket längs hela värdekedjan med frågor som rör allt från inköp och produktion till våra butiker och kunder.

Till ny nivå

Ett viktigt fokus i Cecilia Brännstens arbete ligger i dag på att ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå genom att tillsammans med kunder och andra aktörer börja arbetet med att skapa slutna materialkretslopp.
– Genom att gå från linjära till cirkulära flöden kan vi begränsa resursanvändningen och visionen är att våra kläder ska kunna ha ett evigt liv, säger Cecilia Brännsten.

Med projektet Garment Collecting, som Cecilia Brännsten är global projektledare för, har H&M som första modeföretag i världen lanserat ett världsomspännande insamlingssystem för gamla plagg. Därmed har ett stort och viktigt steg tagits mot att skapa ett materialkretslopp där gamla kläder antingen återanvänds eller där textilfibrerna återvinns för användning i andra produkter.

95 procent kan tas tillvara

– Faktum är att vi skulle kunna återanvända och återvinna 95 procent av de tusentals ton textilier som slängs varje år, säger Cecilia Brännsten. Därmed finns en enorm potential för att minska avfallet och minimera resursuttaget.
Hittills har H&M via Garment Collecting samlat in 24 000 ton begagnade kläder och det har byggts upp en infrastruktur för att hantera flödet av inlämnade plagg. På nätet kan man följa hur insamlingen går, land för land.

– Klädinsamlingen har visat sig vara ett fantastiskt sätt att engagera både medarbetare och kunder vilket är A och O om vi ska kunna nå ända fram i våra hållbarhetsambitioner, säger Cecilia Brännsten. Genom att visa att vi ser gamla kläder som en resurs och inte som avfall bidrar vi till att ändra tankesättet och kunderna får chansen att känna att de kan vara med och göra skillnad.

Behövs nya teknologier

Målet är att bygga upp ett kretslopp där kunderna lätt kan lämna in gamla kläder och där H&M tillsammans med andra aktörer svarar för sortering till återbruk, återanvändning och återvinning.

– Många plagg kan säljas igen som second hand, andra kan omvandlas till nya produkter och ur det som inte kan återanvändas kan vi återvinna textilfibrer som kan användas på nytt.
Målet är att inget textilavfall ska behöva skickas till soptippen i framtiden.

– Resursfrågan är en av våra stora utmaningar och det vi nu gör är att ta de första stegen mot att sluta materialkretsloppet, eller som vi uttrycker det, Close The Loop. Vi kan inte fortsätta med en storskalig användning av oljebaserade material och odla bomull på värdefull jordbruksmark i samma skala i takt med att jordens befolkning och trycket på jordens resurser ökar, utan måste använda jordens resurser på ett bättre sätt. Och då är återvunna material en viktig del av lösningen. H&M har redan lanserat kollektioner baserade på återvunnet material, bland annat en denimserie med återvunnen bomull.

– Den stora utmaningen nu är att ta fram teknologier för effektiv återvinning av textilfibrer. Där är vi med och finansierar forskning och utveckling och det är superviktigt.

Visste du att...

... H&M samlade in 7 600 ton kläder 2014. Det motsvarar 38 miljoner t-shirts.

Cecilia Brännsten bästa tips

• Börja med enkla åtgärder, som att samla in kläder i
butiken.
• Integrera hållbarhetstänket i hela affären och i alla delar av företagets verksamhet med tydliga och mätbara mål.
• Involvera både medarbetare och kunder i hållbarhetsarbetet. Klädinsamling är ett bra sätt att skapa engagemang, eftersom även kunderna involveras.

Kommentarer (0)