svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.04.13  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.13

Iduna – Ursprung viktigt för ädla stenar och metaller

Innehåller guldet spår av andra metaller? Var kommer diamanten ifrån? Hur ser arbetsvillkoren ut där smyckena har tillverkats? Det är frågor som Idunakoncernen – med butiker som Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld – ställs inför dagligen. Och som företaget jobbar hårt för att kunna besvara.

Idunakoncernen är marknadsledande när det gäller guld och smycken i Sverige, men är internationellt en liten aktör. Något som länge gjorde det svårt för företaget att ställa krav på leverantörer och producenter som oftast finns på andra sidan jordklotet.

– Vi var en ensam röst som ingen tog någon större notis om och det var oerhört svårt att få leverantörerna med på tåget, säger Tina Ivarsson, CSR-ansvarig på Idunakoncernen. Men steg för steg har fokuseringen på miljöfrågor och social hållbarhet ökat. I dag finns ett omfattande samarbete mellan olika aktörer för att säkerställa vad produkterna innehåller och vilka arbetsvillkor som råder där de produceras.

Genombrott

Idunakoncernen har arbetat länge med CSR-frågor, men det är först de senaste åren som man kan tala om ett genombrott i arbetet för att belysa arbetsvillkoren i branschen.

– En viktig faktor var att en stor aktör som amerikanska Walmart började ställa krav på leverantörerna, en annan att verksamheten inom BSCI, Business Social Compliance Initiative, kom igång på allvar, förklarar Tina Ivarsson.

– Tidigare var det i det närmaste omöjligt att få till stånd inspektioner på fabriker i Turkiet och Asien, men efterhand har allt fler insett fördelarna med att kunna stå upp för humana arbetsvillkor och transparens när det gäller innehåll och produktion.

Egen kontroll

Egentligen borde det vara självklart att kunna tala om vad varje produkt innehåller och att man ska kunna lita på det som anges av producenten, menar Tina Ivarsson, men så har det inte alltid varit.

– Tidigare har vi anlitat Sveriges Tekniska Forsknings institut för att göra stickprov, men numera har vi egen utrustning för att fastställa innehållet i olika produkter. Det är ju vi som möter kunden och då vill vi med säkerhet kunna säga att en produkt inte innehåller exempelvis nickel, bly eller kadmium om någon frågar. 

Givande samarbete

Via BSCI finns i dag ett väl utvecklat samarbete mellan ett 60-tal företag i Sverige. BSCI har utformat en gemensam uppförandekod och genom utbildningar och verktyg får medlemmarna stöd i allt från arbetsmiljörevisioner till riskbedömningar av leverantörskedjor.

– Det fantastiska med BSCI är att här sitter 60 företag, varav många är konkurrenter, och utbyter erfarenheter, diskuterar mänskliga rättigheter och bollar idéer om hur vi kan bli ännu bättre på att driva hållbarhets- och rättvisefrågor. Eller hur vi kan fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans.

För alla medarbetare ute i Idunakoncernens butiker betyder det egna kvalitetsarbetet och samarbetet i BSCI att de i dag kan svara på de flesta av kundernas frågor. Och om något är oklart finns alltid möjligheten att kontakta Tina Ivarsson för mer information.

– Det skapar både trygghet och stolthet och en ökad förståelse hos leverantörerna för vilka fördelar bra arbets miljö faktiskt innebär. I dag har revisionerna till och med blivit ett argument i konkurrensen om kunderna. Det händer till och med att företag hör av sig och ber om en revision. Det hade varit otänkbart för bara några år sedan.

Visste du att...

... att det idag finns ett 60 -tal företag i BSCI i Sverige. Via BSCI görs allt från riskanalyser av leverantörskedjan till revisioner.

Tina Ivarssons bästa tips:

  • Uppfinn inte hjulet igen, utan ta hjälp av andra företag som hunnit längre – eller organisationer som BSCI.
  • Läs på – det finns oftast mer information än man tror ute på nätet.
  • Bestäm själv vad du vill fokusera på och gör sedan så gott du kan. Alla kan inte rädda världen, men vi når långt om alla gör så gott de kan.

Kommentarer (0)