På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.04.13  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.13

Ikea – Här får möblerna nya ägare

Hållbarhet och hushållning med resurser är en vital del av IKEA:s affärsidé. Vi lägger ned stor möda på att ta fram hållbara lösningar i alla led och har anledning att vara stolta över det arbetet. Men vi kan alltid bli bättre – och det gäller kanske särskilt i det sanningens ögonblick som uppstår när sortimentet möter kunderna, säger Anna-Karin Zinnerfors, chef för IKEA i Jönköping, varuhuset där gamla möbler får nytt liv.

Med 315 varuhus i 27 länder har IKEA ett sortiment på omkring 9 500 produkter, ett enormt system för att kvalitetssäkra och effektivisera varuförsörjningen i alla led. Hållbarhetsaspekten är central. Att hushålla med naturliga och mänskliga resurser och skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet finns i företagets DNA, framhåller Anna-Karin Zinnerfors:

– Vår vision är att skapa ett bättre vardagsliv för de många människorna och vår övergripande hållning är att det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på både människor och miljö samtidigt som vi fortsätter att växa av egen kraft.

Viktig länk i kedjan

Inom IKEA finns ett starkt fokus på att allt ska bli så bra och hållbart som möjligt, från design och materialval till produktion och transporter.

– Men det är i varuhuset allt ställs på sin spets. I det ögonblick då sortimentet möter kunden avgörs om vi kan nå ända fram i vårt hållbarhetsarbetet. Nyckeln ligger i hur vi presenterar sortimentet och hur våra medarbetare kan inspirera kunderna att leva ett mer hållbart liv hemma.

Som varuhuschef känner Anna-Karin Zinnerfors ett stort ansvar för att få sina 330 medarbetare att förmedla all den kunskap och inspiration och allt det engagemang som lagts ned i hållbarhetsarbetet i tidigare led.

– För att lyckas med det måste alla medarbetare känna sig trygga i sin kunskap om produkterna. Därför satsar vi mycket på information och utbildning – det är ju medarbetarna som ska få det att hända. Som chef kan jag bidra med att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för att väcka det engagemang och intresse som behövs hos varje medarbetare. 

Ger gamla möbler nytt liv

IKEA-varuhusen utgår i hög grad från sina lokala förutsättningar i hållbarhetsarbetet och i Jönköping finns ett starkt engagemang i smått som stort, förklarar Anna-Karin Zinnerfors.

Ett bra exempel är Återbäringen, en tjänst där kunder kan lämna in sina gamla men väl fungerande
IKEA-möbler och få värdecheckar i utbyte. De inbytta möblerna säljs sedan på fyndavdelningen till samma pris.

– Det fanns invändningar mot att det här skulle kunna slå mot försäljningen, men det har visat sig att konceptet snarare tillför värde för företaget, säger Anna-Karin Zinnerfors.

Responsen från såväl kunder som medarbetare är också mycket positiv. 

– Återbäringen är en handfast påminnelse om kvaliteten i våra produkter och många kunder berättar att det känns bra att slippa slänga använda men fullt fungerande möbler och i stället kunna ge dem ett andra liv. För medarbetarna har Återbäringen blivit en viktig påminnelse om vad IKEA­möblerna
faktiskt betyder för många människor och att vi trots låga priser gör varor av hög kvalitet. Det bidrar till
att vi får ännu mer stolta och passionerade medarbetare, något som förstås är oerhört viktigt i mötet med kunden.

Öppna för nya idéer

Anna-Karin Zinnerfors hoppas att man kan vidareutveckla Återbäringen -konceptet ytterligare och sprida det vidare till andra varuhus. Samtidigt vill hon fortsätta ta vara på medarbetarnas och kundernas idéer om hur man kan skapa ännu fler hållbara lösningar i vardagen.

– Ytterst handlar det om att både ha en långsiktig strategi och att vara öppen för att mycket av hållbarhetsarbetet handlar om att ta många små steg snarare än några få jättekliv. Vi är superstolta över att vi tagit stora kliv i att sortera rätt och därmed signifikant minskar det som går till deponi från varuhuset. I dagarna sätter vi också in de sista LED­ljusen i varuhuset – så att vi fullt ut lever som vi lär.

– Samtidigt är många av våra medarbetare på ideell basis aktiva i lokalsamhället, exempelvis genom att medverka i projekt för utsatta barn och ungdomar. Det visar på det som är så viktigt, att hållbarhet inte bara handlar om miljö och ekonomi, utan även om mänskliga värden.

Visste du att...

... IKEA i Jönköping samlade in 57 532 kronor 2015 genom försäljning av skruvar och muttrar som kan användas för att laga gamla IKEA produkter. Pengarna går oavkortat till Rädda Barnen samt till projektet Natursnokarna i Jönköping

Anna-Karin Zinnerfors bästa tips

• Medarbetarna är nyckeln till framgång i hållbarhetsarbetet.
Ge utrymme för diskussion information och utbildning.
• Ta vara på alla de idéer och tankar som uppstår i mötet
mellan kunderna och medarbetarna.
• Glöm inte att det är genom de många små och väldigt
konkreta stegen vi alla kan vara med och göra verklig
skillnad.

Kommentarer (0)