svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.04.14  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.14

Martin & Servera – Leverantörer utmanas vässa sortimentet

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist och har ambitionen att vara marknadsledande också när det gäller hållbarhet. Vi erbjuder Sveriges största ekologiska och miljö-märkta sortiment med utgångspunkten att framtidens måltid är producerad med omsorg om människor, djur och natur, säger AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera. 

Martin & Servera levererar till storkök och restauranger över hela Sverige och hållbarhetsaspekterna väger allt tyngre i erbjudandet.

– Hållbarhetsfrågorna är i dag en vital och integrerad del i allt vi gör, säger AnnaLena Norrman. Alla som jobbar med sortiment och inköp har med sig de här frågorna hela tiden. Det innebär att vi både kan vara lyhörda för vad kunderna efterfrågar och sedan föra den kunskapen med oss till våra leverantörer och underleverantörer och komplettera med våra egna krav.

Kraftfull ökning

Idag har Martin & Servera cirka 2 000 ekologiska och/eller miljömärkta produkter i sortimentet och såväl utbud som efterfrågan ökar snabbt.

– De senaste fem-sex åren har vi växlat upp hållbarhetsarbetet rejält och det har skapat positiva spiraler i alla led. Kraven på märkning och certifiering av olika slag, som från början kunde upplevas som en tröskel, är i dag snarare en faktor som driver utvecklingen. Sammantaget har det skett en enorm utveckling när det gäller frågor som rör kvalitet, miljö, säkerhet och sociala frågor i branschen, menar AnnaLena Norrman.

– Idag är hållbarheten en integrerad del av affären och en viktig faktor för vår trovärdighet. Samtidigt kan vi notera att hållbarhetsarbetet också påverkar resultatet positivt, eftersom nästan allt vi gör för att bli mer hållbara har en gynnsam effekt på lönsamheten. 

Martin & Servera arbetar utifrån de ledstjärnor för hållbarhetsarbetet som finns i hela Axel Johnson-koncernen.

– Det handlar om att ha ett hållbart erbjudande med ett brett sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter, att bedriva en resurseffektiv verksamhet med minskat matsvinn, en hållbar produktion med omsorg om människor, djur och natur, samt att vara en god arbetsgivare. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi levererar kvalitet och matsäkerhet.

Ledstjärnor

För ett grossistföretag handlar mycket av hållbarhetsarbetet av förklarliga skäl om sortimentet. Men den sociala aspekten på hållbarhet betonas allt mer.

– Här är fortfarande mycket ogjort, men vi tycker att vi har kommit en bit på väg, säger AnnaLena Norrman. Vi har exempelvis sedan 2008 en uppförandekod gentemot leverantörer och underleverantörer. Det innebär att vi, ofta tillsammans med andra företag och organisationer, driver
på i sociala frågor genom olika typer av samarbeten. Vi ställer krav på svenska leverantörer när det gäller exempelvis arbetsvillkor för migrantarbetare i den ”gröna näringen”.

Allt viktigare vid rekrytering

Samtidigt strävar Martin & Servera efter att vara en god arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet att växa, utvecklas och ta ansvar. 

– Kunniga och engagerade medarbetare är helt avgö­rande för att kunna bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Därför jobbar vi mycket med utbildning och kommunikation. Vi gör bland annat en årlig hållbarhetsredovisning för att synliggöra allt det som faktiskt görs – men också för att lyfta fram de utmaningar som väntar på att hanteras. Hållbarhetsredovisningen är också viktig när vi rekryterar, eftersom många unga har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor. 

Visste du att...

... Martin & Servera årligen lyfter en viktig fråga inom hållbarhet och ansvar i tävlingen Utmaningen? I tävlingen kan restauranger och storkök vinna utbildnings- och inspirationscheckar. 2015 var temat Mångfald med
Korshags Food och Högskolerestauranger som vinnare 2016 är temat för utmaningen "Våga vego".

AnnaLena Norrmans bästa tips

  • Viktigast är att komma igång. Börja med små, enkla saker och fånga upp medarbetarnas engagemang.
  • Handling är viktigare än ord. En hållbarhetsstrategi är viktig, men de är de många små stegen som gör skillnad i längden. 
  • Våga sticka ut hakan genom att sätta upp mätbara mål – och lyft även fram utmaningarna. Öppenhet och transparens är nyckelord för framgång.

Kommentarer (0)