På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.12.20  •  
Senast uppdaterad: 2016.12.20

Utförande av personlig skyddsutrustning

En tillverkare eller dennes representant inom EES av personlig utrustning ska ha upprättat en försäkran om överensstämmelse. Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som på marknaden släpper ut, avlämnar för att ta i bruk eller tar i bruk för första gången personlig skyddsutrustning utan att ha upprättat en försäkran om överensstämmelse ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgift

För en eller flera produkter av samma typ och modell är sanktionsavgiften 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna bestämmelse konstaterades.

Produkterna ska vara CE-märkta. Vid sidan av CE-märkning ska tillverkaren också upprätta teknisk dokumentation för produkten i fråga samt utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse.

För mer information om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse, se Arbetsmiljöverkets informationsblad.

10 §, AFS 2014:18

Tillverkaren eller dennes representant inom EES ska ha upprättat en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 5. Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som på marknaden släpper ut, avlämnar för att ta i bruk eller tar i bruk för första gången personlig skyddsutrustning utan att ha upprättat en försäkran om överensstämmelse enligt första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 12 §. 

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande: För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna bestämmelse konstaterades.

Kommentarer (0)