På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.07.08  •  
Senast uppdaterad: 2016.07.08

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Den 1 oktober 2016 får Konsumentombudsmannen (KO) stärkta befogenheter och tillgängliga sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

Det innebär att de förbud och ålägganden som KO får besluta om ska gälla omedelbart. Idag behöver förbud och ålägganden godkännas av företaget som de riktas emot för att vara giltiga. 

Dessutom höjs intervallet för sanktionen marknadsstörningsavgift från nuvarande 5 000–5 miljoner till lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Det kommer också att uttryckligen framgå av marknadsföringslagen vilka omständigheter som särskilt ska tas med i bedömningen av om en överträdelse av lagen är så allvarligt att marknadsstörningsavgift ska dömas ut.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna i regeringens proposition

Kommentarer (0)