På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.07

Tillgänglighet

Enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker. 

Från den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet gäller i princip inom de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller idag.

Svensk Handel uppskattar att köpkraften hos personer med funktionsnedsättningar är cirka 120 miljarder kronor. Tar man dessutom i beaktande att många anhöriga väljer samma butiker som sina familjemedlemmar blir köpkraften ännu större.

För dig som handlare behöver du tänka på att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning kan anses diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet om den funktionsnedsatta personen missgynnas därför att man som handlare inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Det kan vara nedsättning i syn, hörsel, rörelseförmåga, allergier eller bearbeta och tolka information.

Svensk Handel strävar efter att de senaste kunskaperna och den nya tekniken ska användas i handeln. Svensk Handel har även arbetat under flera år för att butiksägare ska få information om enkla medel för att förbättra tillgängligheten och också drivit på för att fler köpcentrum och butiker ska sätta upp taktila skyltar.

Exempel på enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker

• Ta bort trösklar
• Använd kontrastmarkeringar
• Gör trappor lätta att hitta och använda
• Ledstänger
• Bra ljus som inte bländar
• Tydliga läsbara skyltar

Det som underlättar för personer med funktionsnedsättning är också bra för många andra.
Som stöd till handelsföretagens tillgänglighetsarbete har Svensk Handel tillsammans med Konsumentverket tagit fram en webbutbildning och en broschyr.

Bli medlem