På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Första hjälpen

Om någon skadas eller blir sjuk på arbetsplatsen måste det finnas utrustning och kompetens bland kollegorna för att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans. Kraven regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Första hjälpen och krisstöd" (AFS 1999:7) och fokuserar på hjälp åt anställda som drabbas. I en butiksmiljö är dock risken stor att även kunder och andra besökare behöver hjälp. Beredskapen måste därför omfatta såväl arbetsplatsens anställda som de som besöker oss i olika ärenden.

Ladda ner vår App! App store / Google Play

I en normal butiksmiljö ska det alltid finnas minst en person i tjänst som har en aktuell utbildning i L-ABC (Läge, Andning, Blödning, Chock), samt i HLR (Hjärt-lungräddning). Om butiken har en hjärtstartare (defibrillator), vilket fler och fler ser som en nödvändig kundservice, ska även utbildning i defibrillering ingå.

Tänk på att tiden är en avgörande faktor vid en olycka. Vet alla vem som kan ge första hjälpen och finns det en rutin för att tillkalla rätt person snabbt och effektivt? De bästa butikerna har speciella team som har förutbestämda uppgiftervid ett larm. Vid ett tillbud används butikens ljudsystem för att ropa ut vad som har hänt och var resurser krävs. Ett antal personer beger sig direkt till platsen, en eller fler hämtar defibrillatorer (det behövs bara en, men man kan spara sektunder på att få tag på den närmaste), någon hämtar filtar, ytterligare någon förbereder kontakt med räddningstjänsten och så vidare. Ett snabbt och välövat agerande kan vara det som avgör om den drabbade ska överleva eller ej.

I butiken ska det även finnas utrustning för att hantera enklare skador, så som plåster, blodstoppare med mera. Vanligtvis har butiken ett antal första-hjälpentavlor eller väskor utplacerade på strategiska platser. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och kompletteras vid behov.

Det blir allt vanligare att butiker investerar i hjärtstartare. Hjärtstopp är tyvärr väldigt vanligt. En centralt placerad hjärtstartare är många gånger avgörande för att en anställd eller besökare ska kunna räddas vid ett hjärtstopp. Efter tre minuter utan stimulering minskar chanserna drastiskt för att hjärtat ska överleva. De flesta butiker kan inte räkna med att få hjälp inom denna tid utan behöver själva skaffa utrustning som kan rädda liv.

Nyttja dina medlemsförmåner

Produkter och tjänster som ökar tryggheten i din butik. 

tips

Varje sekund räknas!

Vid ett hjärtstopp har man cirka tre minuter på sig att defibrillera. Hinner ni hämta en hjärtstartare på den tiden?