svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Krisstöd

På alla arbetsplatser kan man råka ut för händelser som skapar en krisreaktion hos de drabbade. Detaljhandeln är inget undantag. Rån, olyckor, sjukdomsfall och händelser med hot och våld är exempel på situationer som kan innebära stora psykiska påfrestningar för de inblandade.

Ladda ner vår App! App store / Google Play

Varje butik ska ha beredskap får att ta hand om sin personal efter en traumatisk händelse. När man talar om krisstöd tänker de flesta på hjälp av psykologer, men den absolut viktigaste resursen i krisarbetet är det stöd den drabbade får av sina kollegor och chefer.

I den akuta fasen ska butiken se till att den/de drabbade får en lugn och avskild plats där de är ifred från omgivningens nyfikna blickar och frågor.

De drabbade ska alltid ha sällskap av kollegor som kan hämta varm dryck, ta kontakt med anhöriga, sköta dialogen med eventuell polis, men framför allt erbjuda ett lyssnande öra och stötta sin kollega genom att vara närvarande i en svår situation.

De drabbade bör om möjligt hämtas av anhöriga på arbetsplatsen, att köra bil är ofta inte lämpligt. Alternativt kan närmaste chef eller kollega skjutsa eller följa den drabbade hem. Glöm inte att informera anhöriga om vad som hänt och vem de kan höra av sig till om det dyker upp frågor. En viktig regel är att se till att den drabbade inte är ensam det första dygnet efter händelsen. Även här kan kollegor hjälpa till genom att till exempel sova över hos den drabbade.

Behovet av så kallat "avlastningssamtal" varierar mycket beroende på händelse, den drabbades tidigare erfarenheter med mera. Alla inblandade ska däremot erbjudas möjligheten att få tala om det inträffade, det kan vara av avgörande betydelse för återhämtning och för att normalisera situationen.

Tänk på att i ett tidigt skede informera alla inställda om det inträffade så att rätt information når personalen och att den kommer från rätt avsändare. Vid ett rån kan det vara lämpligt att de i personalstyrkan som inte varit direkt involverade i händelsen ringer runt till de övriga anställda och berättar, samt kallar dessa till ett gemensamt möte tidigt nästföljande dag.

Arbetsgivaren ska ha en i förväg bestämd plan får hur de anställda ska kunna få ett professionellt omhändertagande om det visar sig nödvändigt. Svensk Handels butiks- och partihandelsförsäkring har krisstöd med som en del av försäkringsupplägget. Det ingår 10 besök hos psykolog eller motsvarande per drabbad och den delen av försäkringen är fri från självrisk. Butiken måste dock ha en plan får hur man kommer i kontakt med lämplig stödfunktion. Företagshälsovård, vårdcentraler, kyrkan, krisstödsföretag med flera är alla exempel på organisationer som kan hjälpa butiken med krisbearbetning.

Nyttja dina medlemsförmåner

Produkter och tjänster som ökar tryggheten i din butik. 

tips

Kollegorna är bästa stödet

Psykologer i all ära, när en medarbetare drabbats av ett trauma, som ett rån eller en misshandel, är det kollegorna som är det bästa stödet. Var en god kamrat, lyssna och bry dig om. Det är ofta inte svårare än så.

Tänk även på att den drabbade ofta bär med sig sitt trauma under lång tid. I början bryr sig alla om den drabbade, efter några veckor är det ingen. Även om allt verkar ha återgått till det normala, ta dig tid då och då och fråga hur personen mår.